Атестація  педагогічних  працівників Дружківської гімназії «Інтелект»Аттестация

Звіт про атестацію педагогічних працівників

Дружківської гімназії «Інтелект» у 2019 – 2020 н.р.

Атестація педагогічних працівників – складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. Метою атестації є стимулювання якісної педагогічної діяльності, розвиток творчої ініціативи та забезпечення об’єктивності в оцінюванні роботи вчителя.

Атестація педагогічних працівників у Дружківській гімназії «Інтелект» проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ МОНУ від 06.10.2010 р. № 930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту № 1473 від 20.12.2011 р.).

У вересні на нараді при директорі педагогічний колектив був ознайомлений з Типовим положенням про атестацію, був виданий наказ № 277 від 13.09.2019 р. «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу», за наказом до складу атестаційної комісії увійшли: адміністрація (директор Лугова В.М., заступники директора з НВР: Божко С.В. та Білик Н.А.), завідувачі предметних кафедр (Білик Н.О., Маричева М.В.), учитель української мови та літератури Бояринцева М.Д., голова профспілкового комітету Соколовська В.В., методист з кадрових питань, член міської атестаційної комісії Соболь О.В.

На першому засіданні, проведеному 16.09.2019 р., були розглянуті нормативно-правові документи з атестації педпрацівників, розподілені обов’язки між членами атестаційної комісії, затверджено план заходів із підготовки та проведення атестації педагогічних працівників гімназії «Інтелект» у 2019-2020 н.р., складено графік проведення засідань АК.

Важливим етапом у підготовці до проведення атестації в гімназії є уточнення списків учителів, що атестуватимуться. З кожним із учителів проведено індивідуальні співбесіди. Підготовчий період атестації завершився другим засіданням атестаційної комісії (07.10.2019 р.), на якому затверджено список учителів, що атестуються в поточному навчальному році, розподілено членів АК за працівниками, які атестуються, а також затверджено графік проходження атестації кожним учителем.

Після цього було видано наказ по гімназії №307 від 11.10.2019 р. «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році».

Атестаційна комісія вивчала діяльність учителів за всіма напрямками оцінювання професійної компетентності педагога: уміння конструювати навчально-виховний процес, упровадження інноваційних технологій, методична робота, проведення позакласних заходів, самоосвітня діяльність, результативність роботи.

На другому етапі (жовтень-березень) вивчалася професійна діяльність учителів, їхня робота щодо підвищення педагогічної майстерності. Практичним психологом визначався стиль педагогічної діяльності та взаємодії з учнями. На поточному засіданні (9 грудня 2019 р.) атестаційна комісія обговорила хід вивчення системи роботи вчителів, що атестуються та заслуховувалися їхні творчі звіти.

До списку педагогічних працівників, які підлягають атестації у поточному році входять 4 педагоги.

№ з/пПІБПосадаПередбачуваний результатДата проходження курсів
Журавель

Алла

Володимирівна

Педагог-організаторВідповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»КПК для заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів

ДДПУ СПВ 177088 від 30.10.2015р.

(72 год.)

Романова

Олена Євгенівна

Учитель географіїПрисвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель»ДІППО

СПК №1895 від 03.10.2015 р.

Скобляк

Любов Вікторівна

Учитель української мови та літературиВідповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»КПК вчителів української мови та літератури,

зарубіжної літератури

ЛНУ ім. Шевченка

СПК 02125131

№6124-18 від 16.10.2018р.

(75 год.( 2,5 ECTS))

Смаглій

Наталя Тимофіївна

Учитель української мови та літературиВідповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння звання «старший учитель»КПК вчителів української мови та літератури,

зарубіжної літератури

ЛНУ ім. Шевченка

СПК 02125131

№6126-18 від 16.10.2018р.

(75 год.( 2,5 ECTS))

Тренінг 21.12.2019р.

(6 год.)

Усі педагоги, які підлягають атестації в поточному році, пройшли дистанційне навчання за програмою підвищення кваліфікації курси підвищення кваліфікації методичних,керівних та педагогічних кадрів на 2020 рік курси (30 год.) 3.4.1 для педагогічних працівників ЗЗСО всіх категорій з теми: «Організація наскрізного виховання на цінностях в умовах Нової української школи» з 30 березня по 03 квітня 2020 р.

Після засідання АК №5 (13.03.20 р.) було видано наказ по гімназії «Про затвердження рішення атестаційної комісії».

Відповідно до наказу міського відділу освіти від 10.04.2020 р. № 86 «Про підсумки атестації керівних та педагогічних працівників закладів освіти м. Дружківки» було написано наказ «Про атестацію педагогічних працівників гімназії».

За підсумками атестації маємо такі результати:

№ з/пПІБРезультат атестації
1.Журавель

Алла

Володимирівна

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»
2Романова

Олена Євгенівна

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель»
3Скобляк

Любов Вікторівна

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»
4Смаглій

Наталя Тимофіївна

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння звання «старший учитель»

Глибоке, різнобічне вивчення діяльності вчителів, що атестувалися, узагальнення результатів їхньої професійної діяльності, об’єктивне оцінювання сприяє баченню перспективи подальшого розвитку гімназії, допомагає педагогічному колективу підвищувати рівень навчання й виховання учнів, залучає вчителя й весь колектив до самооцінки професійної діяльності, що формує почуття причетності й відповідальності кожного педагога за результати діяльності гімназії.

Отже, робота з педкадрами щодо підвищення педагогічного, методичного й фахового рівнів протягом 2019-2020 н.р. проводилася цілеспрямовано, на достатньому рівні.

Директор Дружківської гімназії

«Інтелект» В.М. Лугова