Алгебра (Учитель Савченко В.В.)

29/05/2020

Тема : Розв’язування задач і вправ.

Мета уроку: Поглибити знання учнів за курс 10 класу.

До зустрічі в наступному навчальному році!

28/05/2020

Тема : Розв’язування задач і вправ.

Мета уроку: Поглибити знання учнів за курс 10 класу.

Виконати № 15.53. Додатково № 15.56

26/05/2020

Тема : Рівняння і нерівності з параметрами.

Задачі уроку: Формувати вміння аналізувати та розв’язувати  рівняння та нерівності з параметрами.

Повторити параграфи 13 (п.6), 14(п.7) .

22/05/2020

Тема уроку : Контрольна робота з теми « Повторення та систематизація навчального матеріалу»

Мета уроку: Перевірити знання учнів за курс алгебри 10 класу.

Виконати контрольну роботу (додається)

Алгебра. 10 клас Алгебра. 10 клас

Термін виконання 22.05 з 12-00 до 13-00

21/05/2020

Тема уроку: Розвязування ірраціональних рівнянь та нерівностей

Мета: Поглибити знання учнів з теми «Нерівності. Метод інтервалів.».

Виконати №14.22.

 Підготуватись до контрольної роботи.

Нагадую: контрольна робота з алгебри відбудеться завтра 22.05 з 12-00 до 13-00

19/05/2020

Тема « Розв’язування ірраціональних рівнянь та нерівностей. Самостійна робота»

Задачі уроку: Формувати вміння розв’язувати  ірраціональні рівняння та нерівності.

Повторити параграфи 13, 14 .

Розв’язати  №№ 13.27(4), 13.13(2), 13.36 (2,4)

Термін виконання 21.05

Звертаю увагу на те, що 20.05 з 12-00 до 13 – 00 відбудеться контрольна робота з геометрії, 22.05 з 12-00 до 13 – 00 відбудеться контрольна робота з алгебри.

15/05/2020

Тема уроку: Степінь з раціональним показником , його властивості. Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником.

Мета: Поглибити знання учнів з даної теми.

Повторити параграф 15, виконати №№15.43, 15.51

Термін виконання 19.05

14/05/2020

Тема уроку: Розвязування задач і вправ. Самостійна робота.

Мета: Поглибити знання учнів з теми «Нерівності. Метод інтервалів.».

Виконати самостійну  роботу (додається) , оформлення с/р повинно відповідати вимогам щодо розв’язування нерівностей.

Скачать (DOCX, 21KB)

Фото звіт с/р висилати на електронну пошту вчителя або classroom

Термін виконання 15.05

12/05/2020

Тема « Повторення. Нерівності. Метод інтервалів»

Задачі уроку: Формувати вміння застосовувати на практиці метод інтервалів.»

Повторити параграфи 6, звернути увагу на алгоритм розв’язування нерівностей методом інтервалів стор.58.

Розв’язати  №№ 6.32, 6.34 (2,4)

Термін виконання 14.05

08/05/2020

Тема уроку: Повторення. Числові функції. Способи задання функцій. Область визначення і множина значень функції. Графік функції. Парність і непарність функцій. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів з даної теми..

Опрацювати конспект (додається)

https://docs.google.com/document/d/1r_HUFN8NEFNoB9d_7IN-XImacAwApSi1X4xb9XKtFwU/edit?usp=sharing

Виконати №№ 4.20, 4.38 (4)

07/05/2020

Тема уроку: Контрольна робота з теми «Похідна та її застосування. Застосування похідної до дослідження функції»

Мета: Перевірити знання учнів з даної теми.

Виконати контрольну роботу (текст к/р буде на сайті гімназії з 13-00 до 14-30, роботу надати не пізніше 14-30) оформлення к/р повинно відповідати вимогам щодо аналізу функції та побудови графіка.

 

Фото звіт к/р висилати на електронну пошту вчителя або classroom

05/05/2020

Тема « Застосування похідної до розв’язування задач, зокрема прикладного змісту»

Задачі уроку: Формувати вміння застосовувати властиво похідної  до дослідження функцій і побудови їх графіків, для розв’язування задач прикладного змісту.

Повторити параграфи 34 –  41, звернути увагу на алгоритм дослідження функції. Підготуватись до к/р.

Виконати самостійну роботу (свій варіант), додається.

Алгебра. 10 клас

За всіма питаннями, які виникнуть під час виконання с/р можна звертатися до вчителя (0505259768)

Термін виконання 07.05.

30/04/2020

Тема  «Застосування похідної до розв’язування задач, зокрема прикладного змісту»

Мета уроку: Формувати вміння розв’язувати задачі із застосуванням властивостей похідної.

Повторити параграфи 40 – 44 (готуємось до к/р) , розв’язати №№40.7, 40.9

Термін виконання до 05.05

28/04/2020

Тема « Застосування першої та другої похідних  до дослідження функцій і побудови їх графіків. Асимптоти графіка функції.»

Задачі уроку: Формувати вміння застосовувати властивості першої та другої похідних  до дослідження функцій і побудови їх графіків.

Переглянути відео уроки  № 154 -157     (Уроки для 10А класу з тем «Поняття опуклості функції. Точки перегину. Знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину.» та Асимптоти графіка функцій. Друга похідна.)  https://sites.google.com/view/dist35/

Опрацювати параграфи 43,  44, розв’язати  №№  40.11, 40.16

 Термін виконання 30.04

24/04/2020

ТЕМА «Друга похідна. Поняття опуклості функції. Точки перегину. Застосування першої та другої похідних  до дослідження функцій та побудови їх графіків.  »

Мета: Формувати поняття другої похідної та вміння застосовувати першу і другу похідні для дослідження функції та побудови їх графіків»

Д/З :повторити  параграф  40 (вивчити алгоритм дослідження функції). Опрацювати параграф 44

Переглянути відео до уроків 154- 155 (Алгебра 10 клас) https://sites.google.com/view/dist35/

Виконати №№ 40.6  (застосовуючи алгоритм наданий на стор.391 – 392)

Термін виконання до 28.04

23/04/2020

ТЕМА « Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків  »

МЕТА: формувати вміння досліджувати функцію використовуючи властивості похідної та будувати її графік.

Розвивати початкові вміння досліджувати функцію використовуючи властивості похідної за алгоритмом та будувати графік функції.

Д/З : повторити конспект (Умови зростання та спадання функції), опрацювати параграф  40 (вивчити алгоритм дослідження функції)

Виконати №№ 40.1(1,3)

Термін виконання до 14.04

10 –Б направляє розв’язки у свій https://classroom.google.com/h

21/04/2020

Тема «Застосування похідної до розв’язування рівнянь та доведення нерівностей. Самостійна робота»

Задачі уроку: Формувати вміння застосовувати властивості похідної  до розв’язування рівнянь та доведення нерівностей

Переглянути відео уроки  № 152 -153     «Застосування похідної до розв’язування рівнянь та доведення нерівностей» https://sites.google.com/view/dist35/ Опрацювати параграф 42, скласти конспект.

Виконати тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=619826  та https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=922222

Термін виконання 21.04 до 13 – 00 (після 13 -30 доступ до тесту буде припинено)

17/04/2020

ТЕМА «  Найбільше та найменше значення функції на проміжку»

МЕТА:  Формувати вміння знаходити найбільше та найменше значення більш складних ( в тому числі розривних) функції на проміжку за алгоритмом.

Д/З :  опрацювати параграф 41 ( пункт 2) переглянути відео уроки https://sites.google.com/view/dist35/, 10 клас, алгебра ( уроки  10 А №№ 146 – 148)

Виконати №№41.10;  41.21(за бажанням)

Термін виконання до 21.04

10 –Б направляє розв’язки у свій https://classroom.google.com/h

16/04/2020

ТЕМА « Екстремуми функції. Найбільше та найменше значення функції на проміжку»

МЕТА: формувати вміння знаходити екстремуми  функцій.

Розвивати початкові вміння знаходити найбільше та найменше значення функції на проміжку за алгоритмом.

Д/З : повторити конспект (Умови зростання та спадання функції), опрацювати параграфи 39( звернути увагу на пункт 4), 41 (тільки пункт 2) переглянути відео уроки https://sites.google.com/view/dist35/, 10 клас, алгебра ( уроки  10 А №№ 146 – 148)

Виконати №№ 39.10;  39.12;  41.3

Термін виконання до 17.04

10 –Б направляє розв’язки у свій https://classroom.google.com/h

14/04/2020

Тема «Ознака сталості функції. Достатні умови зростання та спадання функції»

Задачі уроку: Формувати вміння знаходити проміжки зростання та спадання функцій, критичні точки функцій.

Переглянути відео урок № 36 « Ознака сталості функції. Достатні умови зростання та спадання функції»    https://sites.google.com/view/dist35/ Опрацювати параграф 38, скласти конспект Виконати №№ 38.10, 38.14

Термін виконання 16.04

10/04/2020

ТЕМА « Похідні степеневої та тригонометричних функцій»

МЕТА: сформувати вміння знаходити похідні степеневої та тригонометричних функцій. Розвивати вміння знаходити похідні користуючись таблицею та правилами знаходження похідних.

Д/З : повторити таблицю та правила знаходження похідних ( параграфи 33 – 36) , переглянути відео уроки https://sites.google.com/view/dist35/, 10 клас, алгебра ( уроки  10 А №№ 129 – 137)

10 А виконати контрольні тести ( з 12-30 до 14 – 00) за посиланням

https://naurok.com.ua/test/pohidna-funkci-145560.html

10 Б виконати №№ 36.40;  37,27;  37.38

09/04/2020

ТЕМА « Похідні степеневої та тригонометричних функцій»

МЕТА: сформувати вміння знаходити похідні степеневої та тригонометричних функцій. Розвивати вміння знаходити похідні користуючись таблицею та правилами знаходження похідних.

Д/З : повторити таблицю та правила знаходження похідних ( параграфи 33 – 36) , переглянути відео уроки https://sites.google.com/view/dist35/, 10 клас, алгебра ( уроки  10 А №№ 129 – 137)

10 А виконати №№ 36.39;  37,25;  37.37, підготуватися до контрольної роботи.

10 Б виконати №№ 36.39;  37,25;  37.37 виконати  контрольне тестування (до 11-00).

07/04/2020

Тема : «Складена функція. Похідна складеної функції»,

Задачі уроку : навчитися знаходити похідну складеної функції, застосовувати вміння знаходження похідної для складання рівняння  дотичної до графіка функції.

Переглянути відео уроки https://sites.google.com/view/dist35/, 10 клас, алгебра (урок № 134 – 136), виконати №37.13, № 37.17, № 37.37.21.

Підготуватися до контрольної роботи. З теми «Похідна»

Д/З чекаю до наступного уроку

27/03/2020

ТЕМА ” Складена функція. Похідна складеної функції.” Розібрати параграф 37. виконати №№37,6,  37.8,  37.14, 37.37.20  повторити параграф 35 виконати №37.28

24/03/2020

Тема “Правила диференціювання. Похідна суми добутку і частки” Д/З параграф 35, 36 №№ 35.6,35,8, 35.16 36,33.

Відповіді завдання з математики надсилати в понеділок по вайберу чи на електронну пошту [email protected]

17/03/2020

Параграф 35-36 (вчити правила диференціювання та таблицю похідних)

Розв’язати №№36.2, 36.4, 36.6, 36.8, 36.10, 36.12, 36.14, 36.16, 36.18, 36.30, 36.32, 36.34, 36.36

Відповіді на тести і завдання з математики надсилати в понеділок по вайберу чи на електронну пошту [email protected]