Біологія (Учитель Нерівна В.А.)

21/05/2020

Опрацювати §56-57

Виконати завдання на стор. 215, презентацію

Перегляд онлайн уроків

Надіслати на Viber 0660516921

15/05/2020

Опрацювати §53-55

Виконати тестові завдання до параграфів письмово

Виконати завдання на стор. 211

Перегляд онлайн уроків

Надіслати на окремому підписаному аркуші виконані усі тестові завдання на Viber 0660516921 (18.05)

04/05/2020

Опрацювати §51-52

Виконати тестові завдання до параграфів письмово

Перегляд онлайн уроків

23/04/2020

Опрацювати параграф 48-50

Виконати письмово творче завдання до параграфів

Виконати практичну роботу 4 в зошитах ст. 190-191

Користуючись різними джерелами інформації, зробіть опис кімнатної рослини пеларгонії за планом на ст. 191

Перегляд онлайн уроків

16/04/2020

Опрацювати параграф 45-47

Виконати тестові завдання до параграфів письмово

Вивчити ознаки однодольних і дводольних рослин (таблиця ст. 168)

Перегляд онлайн уроків

09/04/2020

Опрацювати параграф 41-44, виконати тестові завдання до параграфа письмово

Перегляд відеоруроків

Підготувати міні-проект (завдання ст. 164) за бажанням

23/03/2020

§36-40, виконати тестові завдання до параграфів

 

Біологія (Учитель Демченко О.В.)

25/05/2020

Тема. Значення грибів у природі та житті людини

Задачі: ознайомитися зі значенням грибів в природі та житті людини.

Завдання: переглянути відео рекомендовані МОН за посиланням

Матеріали:

https://www.youtube.com/watch?v=1qn5oC3HOT0&list=PLFVSJgZgf7h-8dQQfOOzWSVuIajcqS3Yf&index=13&t=0s

Тема. Урок-узагальнення з тем «Гриби»

Задачі: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми.

Завдання: переглянути відео рекомендовані МОН за посиланням

Матеріали:

https://www.youtube.com/watch?v=oWw1az2vj9A

https://www.youtube.com/watch?v=dAmfCxlGeEo

 

На цьому вивчення біології у 6 класі закінчується. Бажаю вам гарного літа, веселого відпочинку, бадьорості та міцного здоров’я!

18/05/2020

Тема 5. Гриби

Тема уроку. Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. Розмноження та поширення грибів.

Задачі: ознайомитися з новим царством живої природи; дізнатися про особливості будови та функцій представників Царства Грибів.

Завдання:  Усне завдання. Опрацювати підручник п.51  стр.195, п.52 стр. 195. Усно відповісти на запитання після параграфів.

Матеріали: підручник

Терміни виконання: 25.05

Зворотній зв’язок: classroom

Тема уроку. Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники.

Задачі: ознайомитися з новим царством живої природи; дізнатися про особливості будови та функцій представників Царства Грибів.

Завдання: Усне завдання. Опрацювати підручник п. 53-54.  Усно відповісти на запитання після параграфів.

Матеріали: підручник

Терміни виконання: 25.05

Зворотній зв’язок: classroom

04/05/2020

Тема. Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини

Задачі:  розширити знання про значення рослин для існування життя на планеті Земля та для людини;

Завдання:

 1. Прочитати п.50
 2. Наведіть приклади рослин, що використовуються людиною в їжу та йдуть на корм худобі. Наведіть приклади технічних рослин, що використовуються в промисловості. Наведіть приклади рослин, які використовуються людиною як джерело деревини. Наведіть приклади декоративних рослин. Письмово.

Терміни виконання: чекаю на твою роботу до 11.05, після 11.05 оцінка , на жаль, буде знижена.

Зворотній зв’язок : роботи розміщуємо у гугл клас.

Тема. Контрольна робота з теми « Різноманітність рослин»

Задачі:  виявити рівень навчальних досягнень з теми «Різноманітність рослин»; здійснити контроль і корекцію знань; перевірити вміння оперувати біологічними термінами, застосовувати знання в стандартних і змінених умовах.

Завдання: 1. Виконати контрольну роботу за посиланням. Увага! Пройти тест можна лише одноразово!  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=123177

Терміни виконання: чекаю на твою роботу до 20.00 04.05.

27/04/2020

Тема. Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин. Рослинні угруповання.

Задачі: ознайомитися з екологічними групами рослин у залежності від освітленості, температури, вологості; розкрити значення пристосувальних рис рослин до різних екологічних умов; поглибити знання про життєві форми рослин.

Завдання:

 1. Опрацюй теоретичний матеріал у підручнику п.47-49 (прочитати).
 2. Відкрий документ з першого посилання, виконай усі завдання.

Матеріали:

 1. https://drive.google.com/open?id=1kptClUbtmui64-KA1YWrkrwcRrCLZ3SF

Терміни виконання: чекаю на твою роботу до 04.05, після 04.05 оцінка , на жаль, буде знижена.

Зворотній зв’язок : роботи розміщуємо у гугл клас.

Тема. Практична робота №4. Вибір кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

Задачі: поглибити знання про екологічні групи рослин, сформувати вміння вибирати види кімнатних рослин для вирощування в певних умовах; продовжити формувати практичні вміння і навички роботи із живими об’єктами; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

Завдання:

 1. Користуючись інформацією з документу за першим посиланням, виконай практичну роботу.

Матеріали:

 1. https://drive.google.com/open?id=1p9W4gaO0SUKbQz0BwXA3ICf6HOSeUse0

Терміни виконання: чекаю на твою роботу до 04.05, після 04.05 оцінка , на жаль, буде знижена.

Зворотній зв’язок : роботи розміщуємо у гугл клас.

13/04/2020

Урок №№48-50

Тема. Покритонасінні (Квіткові). Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин. Значення покритонасінних рослин у житті людини

Задачі: ознайомитися з особливостями будови та життєдіяльності покритонасінних рослин. Визначити їх значення в житті людини. Порівняти будову мохів, папоротей та квіткових рослин.

Завдання:

 1. Переглянь відео за першим посиланням. Пригадай особливості будови та розвитку папоротей.
 2. Опрацюй п.45. Письмо дай відповідь на запитання після параграфу. Не переписуй питання! На тестові запитання дай відповідь словами, не обирай літеру. Перепиши до зошита, або роздрукуй та вклей опорний конспект із додатка за другим посиланням.
 3. Опрацюй п.46. Письмо дай відповідь на запитання після параграфу. Не переписуй питання! На тестові запитання дай відповідь словами, не обирай літеру. Перепиши до зошита, або роздрукуй та вклей опорний конспект із додатка за третім посиланням.
 4. Тепер ти знаєш про особливості будови усіх відділів рослин! Давай зробимо їх порівняльну характеристику. Роздрукуй документ за четвертим посиланням та виконай завдання у ньому.

Матеріали:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=llFC_KBhBSI&list=PLFVSJgZgf7h-8dQQfOOzWSVuIajcqS3Yf&index=14&t=0s
 2. https://drive.google.com/open?id=1BTL9ZRun9yYqi8j_1AI0cAQEHNh–OMo
 3. https://drive.google.com/open?id=1GSQXnV8PnV_YWEILe1dV_U3b0KehXXIz
 4. https://drive.google.com/open?id=1-jom7XJZfXa8bGuNy0RZ5w2V3jVN6dVN

Терміни виконання: чекаю на твою роботу до 21.04, після 21.04 оцінка , на жаль, буде знижена.

Зворотній зв’язок : [email protected]

08/04/2020     6 Б

Тема. Хвощі, плауни, папороті.
Задачі: ознайомитися з зовнішнім виглядом, систематичним положенням та внутрішньою будовою, розмноженням та середовищем існування хвощів, плаунів та папороті.
Матеріали та завдання:
1. Прочитай п.43 , письмово дай відповідь на запитання після параграфу ( і тестові, і відкриті). «Завдання у групах» і «Поміркуйте» виконувати письмово не треба.
2. Переглянь відео https://www.youtube.com/watch?v=jklXjP_b5w4&list=PLFVSJgZgf7h-8dQQfOOzWSVuIajcqS3Yf&index=5&t=0s заповни схему у зошиті:
https://drive.google.com/file/d/16rYvm0hjYcoBKpkzCCezpqHOvPkp7X-S/view?usp=sharing
3. Переглянь відео із серії «Автостопом по біології» https://www.youtube.com/watch?v=959qr5r0nCs ми з тобою його вже дивилися, але повторювати – велике діло.
4. Всі записи у зошиті сфотографуй та надійшли мені
Терміни виконання: чекаю на твою роботу до 14.04, після 14.04 оцінка , на жаль, буде знижена.
Зворотній зв’язок: [email protected]
Тема. Голонасінні
Задачі: ознайомитися з зовнішнім виглядом, систематичним положенням та внутрішньою будовою, розмноженням та середовищем існування голонасінних рослин.
Матеріали та завдання:
1. Прочитай п.44, письмово дай відповідь на запитання після параграфу ( і тестові, і відкриті). «Завдання у групах» і «Поміркуйте» виконувати письмово не треба.
2. Переглянь відео із серії «Автостопом по біології» https://www.youtube.com/watch?v=WNX5whX4w7I
3. Всі записи у зошиті сфотографуй та надійшли мені
Терміни виконання: чекаю на твою роботу до 14.04, після 14.04 оцінка , на жаль, буде знижена.
Зворотній зв’язок: [email protected]

23/03/2020

Урок №45. Водорості
Задачі нашого уроку:
1. Ознайомитися з загальною характеристикою водоростей.
2. Дослідити різноманітність водоростей.
3. Розглянути характеристики зелених, діатомових, бурих та червоних водоростей.
4. З’ясувати значення водоростей в природі та житті людини.
Твоє завдання:
1. Ознайомитися з текстом підручника, п. 41.
2. Паралельно з текстом параграфа, роздивись опорні схеми, які я приготувала для тебе (Додаток 1).
3. Замалюй зовнішню будову зелених, бурих та червоних водоростей. Пам’ятаєш, як ми з тобою малюємо? Малюнок з лівого боку аркушу, підписи позначень з правого, загальна назва малюнку знизу.
4. Виконай завдання із Додатку 2.
5. Всі завдання виконуй у зошиті, продовжуй створювати гарні конспекти уроків. Переглянь свій зошит починаючи з вересневих уроків – як багато ти попрацював! Твій зошит схожий на конспект студента біолога з першого курсу!
6. Будь ласка, після виконання всіх завдань, сфотографуй те, що в тебе вийшло, та відійшли мені. Можна у Вайбері, можна на електронну скриньку ( 0996436883, [email protected]). Я буду чекати протягом цього тижня, до 30.03.

https://drive.google.com/file/d/1BgdApuFA_00Gto7xGESdIzwj25ZeKAv3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1u9llysbKzhrUkJ-9GjaE2yPtE_TNMkFU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16Lndsnb4x8xAdpiaeMuafrNpO00NAgDs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VQ3Ry8998fcjqcDS0VvbQ7CxmKMJCE_F/view?usp=sharing

Урок№ 46. Мохи
Задачі нашого уроку:
1. Сформувати знання про вищі рослини на прикладі мохів.
2. Розглянути особливості будови і процесів життєдіяльності мохів.
3. Дізнатися про значення мохів у природі та житті людини

Твоє завдання:
1. Ознайомся з текстом параграфа 42.
2. Ознайомся з Додатком1
3.Дай відповіді на запитання у зошиті
4. Сфотографуй свій конспект та відповіді на запитання та відправ мені
( 0996436883, [email protected]). Я буду чекати протягом цього тижня, до 30.03.
5. Переглянь відео

Запитання:
— Особини статевого покоління сфагнуму не мають ризоїдів. Як вони утримуються у вертикальному положенні та за допомогою чого всмоктують воду й поживні речовини?
— Якщо один кінець пучка сухого сфагнуму опустити в посудину з водою, а інший — у порожню, то в порожній посудині невдовзі з’явиться вода. Чому?
— Відомо, що під час Першої і Другої світових воєн як перев’язувальний матеріал широко використовували сухий сфагнум. Поясніть чому.

https://drive.google.com/file/d/1lxWxkXsH2SHdnXGyB-5QYKkKOUM_XHlG/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=959qr5r0nCs

16/03/2020

Урок-узагальнення з теми «Генеративні органи рослин» відбудеться одразу після закінчення карантину. З собою для проведення уроку мати: сухе насіння квасолі (1 шт), суха зернівка пшениці ( 3 шт.), витримані протягом доби у воді насіння квасолі та зернівку пшениці (по 1 шт.), зубочистка, суха серветка.
Розпочинаємо вивчення теми « Різноманітність рослин» : п.40 – опрацювати; виписати до зошита терміни: систематика рослин, систематичні одиниці, вид; відповісти на запитання:
1. Яка систематична одиниця на твою думку найважливіша, чому?
2. Існує тільки систематика рослин, чи інших царств живої природи також?
3. Перечисли царства живої природи, які тобі відомі.
4. До якого виду живої природи відносишся ти?