Біологія (Учитель Демченко О.В.)

26/05/2020

Тема. Узагальнення матеріалів з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

Задачі: узагальнити та систематизувати знання з теми.

Завдання: повторити конспект з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини». Якщо виникли питання, скористуйтеся зворотнім зв’язком.

Зворотній зв’язок: [email protected]

Тема. Узагальнення. Основні загальні властивості живих систем

Завдання: переглянути матеріал за посиланням

Матеріали: https://www.youtube.com/watch?v=WllybTO5G68

 

На цьому вивчення біології у 9 класі закінчується. Бажаю вам гарного літа, веселого відпочинку, бадьорості та міцного здоров’я!

19/05/2020

Тема. Генетично модифіковані організми

Завдання: За новим підручником опрацювати п. 56, стр212

Матеріали:

https://drive.google.com/open?id=199kF57pvp-5WscEf3lpe54rcVzvNhRBT

Терміни виконання: роботу треба виконати до 25.05.

Зворотній зв’язок: [email protected]

Тема. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині

Завдання:

 1. За новим підручником прочитати п.57, стр 214

Матеріали:

https://drive.google.com/open?id=199kF57pvp-5WscEf3lpe54rcVzvNhRBT

Терміни виконання: роботу треба виконати до 25.05.

Зворотній зв’язок: [email protected]

12/05/2020

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

Тема. Одомашнення рослин та тварин. Поняття про селекцію.

Задачі: ознайомитися із поняттям «селекція», дізнатися про особливості одомашнення рослин та тварин.

Завдання:

 1. За новим підручником (інформація у ньому подана стисло, але цікаво) прочитати п.53 (стр.202) та п.54 (стр. 206). Малюнків багато, тексту мало. У друкованому вигляді цей підручник маленький як блокнот!
 2. Посилання на новий підручник у «матеріалах».

Матеріали:

https://drive.google.com/open?id=199kF57pvp-5WscEf3lpe54rcVzvNhRBT

Терміни виконання: роботу треба виконати до 18.05.

Зворотній зв’язок: [email protected]

Тема. Традиційні та сучасні біотехнології

Задачі: ознайомитися із поняттями «біотехнологія», «клітинна та генетична інженерія».

Завдання:

 1. За новим підручником прочитати п.55 (стр. 208).

Матеріали:

https://drive.google.com/open?id=199kF57pvp-5WscEf3lpe54rcVzvNhRBT

Терміни виконання: роботу треба виконати до 18.05.

Зворотній зв’язок: [email protected]

05/05/2020

Тема. Контрольна робота з теми « Надорганізмові біологічні системи»

Задачі: узагальнити та перевірити знання з теми «Надорганізмові біологічні системи»

Завдання:

 1. Відповісти письмово на питання №№ 16, 21, 22, 26, 30 (стр.224) – оцінюється власна думка, що склалася після детального опрацювання матеріалу.

Терміни виконання: Увага! Роботу треба виконати до 11.05, у разі надсилання роботи після цього терміну, оцінка буде знижена.

Зворотній зв’язок: [email protected]

28/04/2020

Тема. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні та техногенні) фактори. Стабільність екосистем та причини її порушення.

Задачі: поглибити знання учнів про екологічні чинники, розглянути класифікацію екологічних факторів, навести їх приклади.

Завдання:

 1. Опрацювати п. 50-51.
 2. Скласти схему «Екологічні фактори» з прикладами, «Форми взаємодії живих організмів в екосистемах» з прикладами (п.49).

Терміни виконання: роботу треба виконати до 04.05, у разі надсилання роботи після цього терміну, оцінка буде знижена.

Зворотній зв’язок: [email protected]

Тема. Біосфера як цілісна система. Захист та збереження біосфери.

Задачі: поглибити знання про біосферу, з’ясувати позитивний і негативний вплив антропогенного фактору на стан біосфери, раціональне використання природних ресурсів.

Завдання:

 1. Опрацювати п. 52-53.
 2. Дати відповіді на питання №№1-15. Скласти схему «Компоненти біосфери» (можна використовувати дод. джерела)

Терміни виконання: роботу треба виконати до 04.05, у разі надсилання роботи після цього терміну, оцінка буде знижена.

Зворотній зв’язок: [email protected]

22/04/2020

Тема. Біорізноманіття.

Задачі: узагальнимо та закріпимо знання з теми «Біорізноманіття».

Завдання:

 1. Опрацювати п.47. Повторити п. 45-46.
 2. Виконати тест за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=708030 тест дійсний до 30 квітня.

Терміни виконання: роботу треба виконати до 30.04, у разі надсилання роботи після цього терміну, оцінка буде знижена.

Зворотній зв’язок: [email protected]

  

Тема. Надорганізмові біологічні системи.

Тема уроку: Екосистема.Різноманітність екосистем.

Задачі: дізнатися про структуру про структуру та закономірності функціонування екосистем, їх різноманітність.

Завдання:

 1. Опрацювати п.48-49. Виписати терміни до зошита.

Терміни виконання: роботу треба виконати до 30.04, у разі надсилання роботи після цього терміну, оцінка буде знижена.

Зворотній зв’язок: [email protected]

16/04/2020

Тема. Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Огляд основних еукаріотичних таксонів.

Задачі: повторити основні терміни та поняття теми «Еволюція органічного світу», ознайомитися з основами еволюційної філогенії та систематики, продовжити знайомитись з різноманітністю органічного світу.

Завдання:

 1. Відповісти письмово на питання у підручнику стр.184-185, завдання №№13-26.
 2. За підручником Задорожній (перше посилання у «матеріалах») розпочати опрацювання теми «Біорізноманіття» п.44-46 (стр.174-179)
 3. Усно відповісти на питання після параграфів.

Матеріали:

 1. https://drive.google.com/open?id=199kF57pvp-5WscEf3lpe54rcVzvNhRBT

Терміни виконання: роботу треба виконати до 23.04, у разі надсилання роботи після цього терміну, оцінка буде знижена.

Зворотній зв’язок: [email protected]

09/04/2020

Тема. «Еволюція органічного світу»

Задачі: ви самостійно опрацювали теоретичний матеріал теми «Еволюція органічного світу». Узагальнимо та закріпимо знання.

Завдання:

 1. Після перегляду відео (перше посилання), дайте письмові відповіді на запитання:
 • Що таке еволюція?
 • Чому еволюціонують види, а одиницею еволюції є популяція?
 • Чим відрізняються популяції одна від одної (характеристика популяції)?
 • Які процеси призводять до змін у генофонді популяції?
 1. Робота з підручником. Стр. 183-184, №№1-12.
 2. Сфотографуй результати цієї роботи та попередньої роботи з термінами, надійшли на перевірку. За кожний вид роботи окрема оцінка.

Матеріали:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=WzUXsNMMLEE&list=PLFVSJgZgf7h-rFZRyvAtZLEDV67JE6-_P&index=14&t=0s

Терміни виконання: роботу треба виконати до 16.04, у разі надсилання роботи після цього терміну, оцінка буде знижена.

Зворотній зв’язок: [email protected]

23/03/2020

п.38-44 прочитати, опрацювати. Виписати до зошита усі терміни з поясненнями, які зустрічаються у параграфах.