Економіка (Учитель Романова О.Є.)

27/05/2020

Урок № 34

Повторення основних питань з курсу «Економіки»

Завдання. Перегорніть сторінки підручника, зверніть ще раз увагу на визначення понять.

Нехай цього літа здійсняться всі ваші мрії! Успіху вам!

Матеріали для опрацювання.

https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2011-rik-10705/

Зворотній звязок [email protected]

20/05/2020

Урок № 33

Тема. Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами.  Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації.

Завдання. Повторити параграфи 31,32; дайте відповіді на питання тесту сторінка 187 (надіслати для перевірки).

Матеріали для опрацювання.

https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2011-rik-10705/

Термін виконання. 27,05,2020

Зворотній зв’язок [email protected]

13/05/2020

Переваги та загрози глобалізації

Урок № 32

Тема. Зміст глобалізації та її основні причини.

Позитивні наслідки глобалізації: прискорення економічного розвитку, поширення знань та сучасних технологій

Основні загрози глобалізації: втрата керованості національних економік, панування міжнародних монополій

Способи протидії загрозам глобалізації.

Завдання. Опрацювати параграфи 31,32; усно відповідати на питання сторінки 181,192.

Пройти контрольне тестування  на сайті «На урок» 11-А – 13,05,2020

Матеріали для опрацювання      

https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2011-rik-10705/

Для тестування.

http://join.naurok.ua/?_ga=2.246769031.2002134867.1589205271-1697405544.1579032483

Код доступу 960561

Термін виконання. 11-А тест – 13,05,2020 до 20.00, на тест відводиться 40 хвилин, у вас є тільки одна спроба! Бажаю успіху!

Все інше  – 20.05.2020

Зворотній звязок    [email protected]

07/05/2020

Урок № 31

Тема. Узагальнення та контроль навчальних досягнень учнів з теми «Світова економіка»

Контрольна робота №2 Контроль рівня навчальних досягнень учнів

Завдання. Повторити параграфи 28-30, https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2011-rik-10705/  , підготуватися та пройти контрольне тестування  на сайті «На урок», яке відбудеться 11-а – 13,05,2020; 11-б – 08,05,2020

Термін виконання. 13,05,2020

Звортоній звязок [email protected]

29/04/2020

Урок №30

Тема. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування.

Діяльність міжнародних фінансово – кредитних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталу

Платіжний баланс країни

Завдання. Опрацювати конспект, параграфи підручника 29,30, виписати визначення в зошит; відповісти на питання тесту практикума стор. 176-177

Матеріали для опрацювання.

https://drive.google.com/open?id=1r3rlJisaiLYh2zI4a4HVyGGZtm-tjhEj

https://gdz4you.com/pidruchnyky/11-klas/ekonomika/lp-krupska-iye-tymchenko-ranok-2011-rik-10705/

Термін виконання 06,05,2020

Зворотній зв’язок [email protected]

22/04/2020

Урок № 29

Тема. Механізми встановлення валютних курсів. Міжнародні організації валютного регулювання.

Форми міжнародних грошей. Європейська валютна система у ХХІ ст.  СДР та Євро.

Валютні курси та умови зовнішньої торгівлі

Завдання.  Опрацювати конспект, виконати практичну роботу №7 (матеріали для опрацювання)

Матеріали для опрацювання.

https://drive.google.com/open?id=1k453A9TKEKnF-S8J5sT1ylVm4kifHDAe

Термін виконання 29.04.2020

Зворотній звязок  [email protected]

15/04/2020

Тема. Сучасне світове господарство: визначальні риси. Групи країн, що формують світове господарство.  Міжнародні економічні відносини.

Завдання. Опрацювати конспект, параграф 28 (Економіка 11 клас Крупська),

Розібрати вирішення задачі сторінка 166, усно відповідати на питання 167.

Матеріали для опрацювання

https://drive.google.com/open?id=1CMa3wGXCzi_OpPzZavhiIAe7VYqWK5hG

Термін виконання 22.04.2020

Зворотній звязок [email protected]

08/04/2020

Урок№27

 Тема. Інструменти регулювання у соціальній сфері: перерозподіл доходів, соціальні пільги, допомоги, гарантії для громадян.

Суспільних блага: ознаки та необхідність державного регулювання обсягу.

Підтримка конкуренції та антимонопольне регулювання.

Практична робота №6. Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків

Завдання. Опрацювати матеріали, що надані за посиланням, та виконати практичну роботу №6

Матеріали для опрацювання https://drive.google.com/open?id=19QJ8H79tUxlLB_7Unm9iqqNlbzXlhSTp

Термін виконання 15.04.2020

Зворотній звязок  [email protected]  Романова Олена Євгенівна

23/03/2020

Урок №26

Інструменти грошового регулювання: емісія  грошей, режими формування валютного курсу

Опрацювати параграф 26, відповідати на питання

16/03/2020

Опрацювати параграф 24,25, усно відповідати на питання стор. 141