Фізика (Учитель Яковлєв О.О.)

29/05/2020

Тема:  Цікаві досліди з фізики

Задачі: Переконатися, що «Фізика починається із запитання “Чому?”»

Переглянути досліди за посиланням: https://osvitoria.media/experience/8-doslidiv-iz-fizyky-yaki-vam-nikoly-ne-pokazuvaly-v-shkoli/

22/05/2020

Тема: Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження».

Мета: перевірити рівень знань з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження».

Завдання: розв’язати задачі контрольної роботи з обґрунтуванням за посиланням

https://drive.google.com/file/d/17vytQ1m4tay66CIrJYfGjsGr7fOFc6WT/view?usp=sharing

9А- виконує І варіант, 9Б-виконує ІІ варіант.

Надсилати фото роботи(не PDF): [email protected]

Термін виконання: 22. 05. 2020 до 1500.

22.05.2020 о 09.00 стартує Міжнародний етап конкурсу “Кенгуру” у форматі on-line. Почати роботу Ви зможете, перейшовши за посиланням www.online.kangaroo.com.ua. ( для тих, хто зареєструвався на конкурс).

 Завершення – 24 травня 2020 року о 21.00.

Зробити це можна з використанням будь-якого доступного пристрою (смартфон, планшет, комп’ютер) у  мережі Інтернет. Коротка навчальна покрокова інструкція: від реєстрації до надсилання відповідей на сайті http://www.kangaroo.com.ua/.

15/05/2020

Тема: Розв’язування задач з теми « Закони збереження енергії» § 38.

Завдання: розв’язати задачі за посиланням https://drive.google.com/file/d/13_qri6JPtS_xogZew9jApoYYI5NBV5BL/view?usp=sharing

Надсилати фото роботи(не PDF): [email protected]

Термін виконання: 15. 05. 2020

 Тема: Підготовка до контрольної роботи.

Мета: закріпити знання за темою «Рух і взаємодія. Закони збереження», продовжити формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі різних типів, застосовуючи отримані знання.

Завдання: повторити формули з теми, опрацювати задачі за посиланням https://drive.google.com/file/d/1J8o2f6EcjrueNJED5EoWq9RG5J-HBjSM/view?usp=sharing

Готуватися до контрольної роботи з фізики 22. 05, з геометрії 18. 05, з алгебри 9Б-19. 05, 9А- 20. 05.

Термін виконання: до 22. 05. 2020

08/05/2020

Тема: Застосування законів збереження механічної енергії.

Мета: сформувати знання учнів про застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.

Матеріали для вивчення: § 38, повторити § 36, 37.

Тема. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 “Вивчення закону збереження механічної енергії.”

Мета: переконатися на досліді, що повна механічна енергія замкненої системи тіл залишається незмінною, якщо в системі діють тільки сили тяжіння та сили пружності

Матеріали для лабораторної роботи:

1) текст лабораторної роботи для опрацювання стор 241, або: https://drive.google.com/open?id=1xzK6tkKx2xFC8SQF6vrsNgkVUoJbVXeA

2) Інструкція по виконанню роботи: https://www.youtube.com/watch?v=rrmERS6ccn4

Послідовність дій:

1) скачати текст лабораторної роботи або оформити в зошиті стор 241;

2) слухати інструкцію і виконувати роботу в текстовому документі або в зошиті.

3) текстовий документ, або фото сторінки лабораторної роботи надсилати: [email protected]

Термін виконання: до 15. 05. 2020.

24/04/2020

Тема: Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Мета: сформувати знання учнів про імпульс тіла та імпульс сили, закон збереження імпульсу, реактивний рух, фізичні основи ракетної техніки.

 Очікувані результати: учні повинні знати походження слова «імпульс»; давати означення імпульсу тіла та імпульсу сили, знати формули для їх знаходження та їхні одиниці в СІ; формулювати закон збереження імпульсу, доводити його, ґрунтуючись на законах Ньютона, та записувати математично; знати, що називають замкненою системою тіл. Учні повинні давати означення реактивного руху, наводити приклади цього руху, знати, на якому принципі базується рух ракети.

Матеріали для опрацювання: §§ 36, 37

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/fzika-9-klas-pdrychnik-baryahtar-v-g-dovgiyi-s-o-bozhinova-f-ya-kryuhna-o-o-za-red-v-g-baryahtara-s-o-dovgogo/rozdl-5-36-vzamodya-tl-mpyls-zakon-zberezhennya-mpylsy/14454-video

Завдання: § 36 вправа 36 (№№ 1-4), § 37 вправа 37 (№№ 1-4). Надсилати не треба.

https://www.youtube.com/watch?v=h493MoYHBtA

https://www.youtube.com/watch?v=Efi6Z8uT-Dw

https://www.youtube.com/watch?v=t23YLc_yFaw

Термін виконання: 24. 04. 2020.

17/04/2020

Тема:  Контрольна робота з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» 

Задачі: Перевірити рівень знань з теми.

Виконати контрольну роботу за посиланням: join.naurok.ua

Інструкція: набрати код від вчителя  288283, своє прізвище та ім’я, потім приєднатися і виконувати контрольну роботу.

При виконанні контрольної роботи розв’язання  записати на аркушику і надіслати на ел. пошту [email protected]

Термін виконання роботи: 17. 04. 2020. до 2100

10/04/2020

Тема:  Рух тіла під дією кількох сил.

Задачі: сформувати знання про основні етапи розв’язування задач із динаміки.

Матеріали для вивчення: § 35,

https://drive.google.com/drive/folders/1tBRzLd0RXz_FyA0SMtHC47IrwPvWOZvu?usp=sharing

Завдання: Опрацювати § 35 (пункт 2: задачі 1, 2) (надсилати не треба).

Термін виконання: 10. 04. 2020

26/03/2020

Опрацювати § 32 Третій закон Ньютона

Мета уроку: сформувати знання про третій закон Ньютона як закон взаємодії.

Опрацювати § 33 Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

Мета уроку: сформувати знання про силу тяжіння та силу всесвітнього тяжіння (закон тяжіння).

Опрацювати § 34 Рух тіла під дією сили тяжіння

Мета уроку: сформувати знання про закономірності руху тіла під дією сили тяжіння у випадках, коли тіло кинуте вертикально та горизонтально.

https://sites.google.com/site/alg8school19/9-klas-1

Вправи № 32 (1-3), 33 (1-3), 34(1-3)

16/03/2020

Опрацювати § 32, 33, 34 Вправи № 32 (1-3), 33 (1-3), 34(1-3)

Скани виконаних завдань надсилати на знайому учням електронну пошту з позначкою виконавця роботи.