Географія (Учитель Романова О.Є.)

26/05/2020

Тема 3. Вплив людини на природу

Урок № 65

Тема. Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

Урок № 66

Дослідження. Розробка міні проекту з утилізації побутових відходів

Завдання. Опрацювати параграф 62, усно відповідати на питання на сторінці 250.

Гарно відпочити влітку та дізнатись багато цікавого

Матеріали для опрацювання

https://www.youtube.com/watch?v=Pt9y30fPSls

https://www.youtube.com/watch?v=hWSZWyPx8q0

https://www.youtube.com/watch?v=mQnSBlOvLJs&t=128s

Термін виконання  01,09,2020

Зворотній звязок  [email protected]

19/05/2020

Тема 2. Держави світу

Урок № 63

Тема. Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу

Урок № 64

Тема. Держави-сусіди України на політичній карті світу.

Завдання. Опрацювати параграф 61; усно відповідати на питання сторінка 247; розглянути карту світу: знайти та запам’ятати розташування найбільших країн світу, визначити країни, з якими межує Україна.

Матеріали для опрацювання.

https://drive.google.com/open?id=1n3OC3E_4HWTgdosLGC25NdHBqn_MfK4L

https://www.youtube.com/watch?v=MnVg0yb1Tq0

https://www.youtube.com/watch?v=IUTMykFBjcU

https://www.youtube.com/watch?v=WSk6-PaQZ1g

https://www.youtube.com/watch?v=6r2Gr8pPBu0

https://learningapps.org/view10092911

Термін виконання 26,05,2020

Зворотній звязок [email protected]

12/05/2020

Урок № 61

Підсумквий урок за темами «Біосфера та ґрунти», «Природні комплекси» (тестування)

РОЗДІЛ ІV. Планета людей (6 год.)

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

Урок № 62

Тема. Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі та його густота. Найбільш заселені території земної кулі.

Людські раси. Дослідження Миколи Міклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

Завдання. Пройти тест на сайті «На урок», опрацювати параграфи 59,60; усно відповідати на питання 235,241.

Матеріали для опрацювання. https://drive.google.com/open?id=1yhOli3EDN32z836yJ9jQkYo3LGFPqAvc

https://www.youtube.com/watch?v=vA9J9wulgeA

Для тестування:

http://join.naurok.ua/?_ga=2.40665377.2002134867.1589205271-1697405544.1579032483

Код доступу 455770

Термін виконання. Тест – 12.05.2020, все інше – 19.05.2020.

Зворотній звязок [email protected]

05/05/2020

Урок № 59

Тема. Природні зони Землі, їх особливості.

Урок № 60

Тема. Пр. р. 7. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

Завдання. Опрацювати параграф 58, усно відповідати на питання сторінка 230, виконати практичну роботу № 7, повторити параграфи 54-57, підготуватися до виконання контрольного тестування, яке відбудеться 12,05,2020.

Матеріали для опрацювання.

Для виконання практичної роботи можна  використовувати, наприклад, такі джерела:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C

http://uncg.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/StepDonLug.pdf

https://sites.google.com/site/zberezennastepov/vpliv-ludskoie-dialnosti-na-stepovi-ekosistemi

https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%83/

Для вивчення нової теми:

https://drive.google.com/open?id=1vzfJiRTVqYqNk_S7r0uBlmqptDAg_Bvc

Термін виконання 12,05,2020

Зворотній звязок [email protected]

28/04/2020

Урок № 57

Тема. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.

Урок № 58

Тема 5. Природні комплекси

Тема. Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі і властивості.

Завдання. Опрацювати параграфи 55,56,57; усно відповідати на питання на сторінках 220,223,226; Виписати в зошит визначення: «грунт», «природний комплекс», «географічна оболонка»; розібрати та вивчити схему в презентації «Чинники грунтоутворення»; в зошиті скласти таблицю «Закономірності географічної оболонки», виконати тренувальні вправи на сайті https://learningapps.org/ .

Матеріали для опрацювання.

https://drive.google.com/open?id=1tQzyDt-gmc4Z_20igSBeHK8BB1priM8p

https://www.youtube.com/watch?v=F-gK6z-kNiQ

https://learningapps.org/view3981421

https://learningapps.org/view7181555

Термін виконання    05,05,2020

Зворотній зв’язок    [email protected]

21/04/2020

Урок № 55

Тема. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

Тема 4. Біосфера та ґрунти

Урок № 56

Тема. Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

Завдання. Опрацювати параграф 54, виписати в зошит визначення «біосфера», чотири царства живої природи, межі біосфери; опрацювати конспект (матеріали для опрацювання); усно відповідати на питання стор. 216.

Матеріали для опрацювання.

https://www.youtube.com/watch?v=o1Wb2RqQNQc

https://drive.google.com/open?id=1HsG_twtlzxSiHE3vBTw1G-EGwBixDXv7

https://vs-9.com/ для проходження тесту за темою «Гідросфера» 21.04.2020

Термін виконання 28.04.2020

Зворотній звязок [email protected]

14/04/2020

Урок№ 53

Тема. Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

Урок № 54

Тема. Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

Завдання. Опрацювати параграфи 52,53, усно відповідати на питання сторінки 206, 210, підготуватися до тематичного оцінювання: повторити параграфи 41 – 50, тренувальні тести на сторінці 211.

Тематичне оцінювання буде проводитись у вигляді тестування на сайті https://vs-9.com/ 21.04.2020

Матеріали для опрацювання

https://drive.google.com/open?id=1qLx-hbcHkCGKZlWP43XO6TlHqJNt_vIo

https://learningapps.org/view4844688

Термін виконання 31.04.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

07/04/2020

Перевір себе

https://learningapps.org/view3347510

https://learningapps.org/view4844688

Урок №51

Тема: Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

Завдання. Опрацювати параграф 49, відповідати на питання усно стор. 195. Виписати в зошит: що таке озеро; типи озер за походженням з прикладами.

Наприклад:

-тектонічне (Байкал, Ньяса, Танганьїка);

-загатне і т. п.

Урок№ 52

Тема. Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали.

Завдання. Опрацювати параграф 50, відповідати усно на питання стор. 199, виписати в зошит: що таке болото; типи боліт.

Матеріали для опрацювання:

 https://drive.google.com/open?id=17Oa4rVTbPG5mGw8ddFNdzHEPGAJ7vCYc

Термін виконання 14.04.2020

Зворотній звязок  [email protected] Романова Олена Євгенівна

23/03/2020

Уроки №49,50

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади.

Живлення, водний режим і робота річок.

Зареєструватися на сайті  https://vs-9.com/, використовувати вхід для учнів. Пройти тестування на сайті за темою «Гідросфера. Світовий океан», тест буде відкритий 26.03.2020 з 11.00 до 11.50

Опрацювати параграфи 47,48, вивчити та виписати в зошит всі визначення.

https://drive.google.com/open?id=1EYaLV2PwEht0xcmR8oqevxO9eUFpuP-I

16/03/2020

Опрацювати параграф 45, 46; в зошит виписати визначення «планктон», «нектон», «бентос»;  виконати завдання «Шукайте в інтернеті» на сторінці 182. Опрацювати схему на сторінці 183 «Води суходолу» (вивчити)