Географія (Учитель Романова О.Є.)

29/05/2020

Урок № 57

Тема. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний склад.
Особливості зайнятості населення.
Урок № 58
Узагальнення та систематизація знань
Завдання. Опрацювати конспект. Перегорнути сторінки підручника, згадати
основні визначення понять. Добре відпочити влітку! Гарних вам подорожей та
приємних вражень! Головне! Будьте здорові! До зустрічі у 9-ому класі!
Матеріали для опрацювання.
https://drive.google.com/open?id=16i6meh6PHJ1bjvaWJu6BygBF7aMzbwSm
Термін виконання. 01,09,2020
Зворотній зв’язок [email protected]

22/05/2020

РОЗДІЛ IV. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Урок № 55

Тема. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку.

Урок № 56

Тема. Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

Завдання.  Дати відповідь на питання контрольного тесту на сайті  «На урок», тест доступний до 19.00, у вас є одна спроба, на тестування відводиться 30 хвилин. Бажаю успіху!

Опрацювати конспект, ознайомитись з параграфом 60, переглянути відефільм «Донеччина заповідна»

Заборгованість надіслати на перевірку до 25,05,2020

  • Словник за темою «Населення України та світу» (всі визначення понять)
  • Практична робота №11 (гугл диск)
  • Таблиця «Релігії світу» (гугл диск)

Матеріали для опрацювання.

Проходження тесту за посиланням http://join.naurok.ua/?_ga=2.239095168.2002134867.1589205271-1697405544.1579032483    Код доступу 3013051

Для вивчення нової теми:

https://drive.google.com/open?id=1LP3RqCp5uEyzIzwjeW7qGcNhCEmhGAbZ

https://www.youtube.com/watch?v=ynFq1Ry_BEU

Термін виконання.   Контрольне тестування 22,05,2020

Все інше 28,05,2020

Зворотній зв’язок   [email protected]

15/05/2020

Урок № 53

Тема. Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні.

Урок № 54

Тема. Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

Завдання. Опрацювати параграфи 57,58,59; усно відповідати на питання сторінки 234,237,240; закінчити складання словника (релігія, конфесії, трудові ресурси, економічно-активне населення, безробіття), скласти  таблицю «Основні релігії світу». Словник визначень понять теми «Населення України та світу» надіслати на перевірку на поштову скриньку.

Повторюємо параграфи 48-56,вчимо визначення  та готуємось до контрольного тесту, який відбудеться 22,05,2020 на сайті «На урок», виконайте тренувальні вправи на сайті https://learningapps.org , це допоможе краще підготуватися до контрольного тестування.

Матеріали для опрацювання

https://drive.google.com/open?id=1QYiyjWgVBo19ZioqNDs8HF0vKxLm-mdk

https://www.youtube.com/watch?v=41x7MzYwEXU

https://www.youtube.com/watch?v=s339Iwvg5m4

https://www.youtube.com/watch?v=WxajNJe9iFw

https://learningapps.org/view3466112

https://learningapps.org/view2753343

 Термін виконання  22,05,2020

Зворотній зв’язок   [email protected]

08/05/2020

Урок № 51

Тема. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

Тема 3. Етнічний склад населення. (1 год.)

Урок № 52

Тема. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення.

Завдання. Опрацювати параграфи 52,53,54,55,56, усно, для самопервірки, відповідати на питання сторінки 223,225,229,231; продовжуємо складати словник термінів і понять; за бажанням: дайте відповідь на питання «Що таке мегалополіс? Блакитний Банан і мегалополіс, чим пов’язані, коротко розкажіть про це явище». Вчимо визначення  та готуємось до контрольного тесту, який відбудеться 22,05,2020

Матеріали для опрацювання.

https://drive.google.com/open?id=1njdsfadmIXFU1Axb-FkYUarWG1vT_rkU

https://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-06/

https://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-07/

https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ

https://www.youtube.com/watch?v=gbZ-XZva8Fs

https://www.youtube.com/watch?v=8GKmSgVz6iw

https://www.youtube.com/watch?v=4ajAK0rppFg

Термін виконання. 15,05,2020

Зворотній звязок [email protected]

24/04/2020

Урок № 49

Тема. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Практична робота 11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

Урок № 50

Тема. Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора.

Завдання. Опрацювати параграфи підручника 49,50, відповідати усно на питання сторінки 209,212;

Скласти словник визначень понять в темі (словник здаємо на оцінку після закінчення теми «Населення в Україні та світі»; виконати практичну роботу №11 (матеріали для опрацювання)

Матеріали для опрацювання

https://www.youtube.com/watch?v=BrwhX43VS8o

https://drive.google.com/open?id=1rxUuIYEJnWwzef_GD1cYoPrvtUqRFqoH

Термін виконання 08.05.2020

Зворотній звязок [email protected]

17/04/2020

Розділ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ.

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий

склад населення світу та України.

Урок № 47

Тема. Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Міграційна політика держав.

Урок № 48

Тема. Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика.

Завдання. Опрацювати параграф 48, усно відповідати на питання сторінка 203, виписати в зошит та вивчити визначення.

Матеріали для опрацювання.

https://drive.google.com/open?id=1Mksi5I9izwppDIJvc8u2m65WEAr-JA3N

https://countrymeters.info/ru/World

http://donetskstat.gov.ua/statinform1/index.php

https://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-04/

https://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-05/

https://www.youtube.com/watch?v=DHdC8rqubzE

Термін виконання. 24.04.2020

Зворотній звязок [email protected]

Нагадую, сьогодні потрібно пройти тест на сайті https://vs-9.com/

(зареєструватися та пройти тест за темою «Природокористування», на тест відводиться 40 хвилин) Бажаю успіху!

10/04/2020

Урок № 45

Тема. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.

Урок № 46

Тема. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.

Моніторинг навколишнього середовища.

Завдання. Опрацювати параграфи 45, 46, 47. Відповідати усно на питання сторінки 187, 192, 198. Виписати в зошит визначення: природний заповідник, заказник, національний природний парк, моніторинг навколишнього середовища. Скласти схему, та заповнити таблицю (матеріали для опрацювання).

Повторити тему «Природні комплекси України», зареєструватися на сайті https://vs-9.com/

для проходження тестування з даної теми.

Матеріали для опрацювання

https://drive.google.com/open?id=1E1uZFE1eG_cLhVU85XQ2osAQ3Sfkgyo4

https://video.novashkola.ua/8-klas/geografiya-8-klas/urok-42/

https://video.novashkola.ua/8-klas/geografiya-8-klas/urok-43/

https://video.novashkola.ua/8-klas/geografiya-8-klas/urok-44/

https://video.novashkola.ua/8-klas/geografiya-8-klas/urok-45/

https://learningapps.org/view2524217

Термін виконання 17.04.2020

Зворотній звязок [email protected] Романова Олена Євгенівна

23/03/2020

Уроки №41,42

Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір,  особливості їх зміни з висотою, використання та охорона. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.

41, 42,43,44, відповідати на питання наприкінці параграфів.

https://www.youtube.com/watch?v=AOglI8zyWRU

https://www.youtube.com/watch?v=jQbQ6i6P6BA

https://www.youtube.com/watch?v=ps9pMZl_9os

https://www.youtube.com/watch?v=JJiZZlGUo0o

Створити презентації «Природоохоронні об’єкти Українських Карпат, Кримських гір», «Рослинний та тваринний світ Чорного та Азовського морів»  Роботи надсилати на адресу [email protected]

16/03/2020

Повторити: всі визначення в параграфах 35,36; схему на мал. 84 стор 151.

Опрацювати  параграфи 38,39,40. Відповідати усно на питання стор. 158,162,166.

Скласти в зошиті табличний конспект за параграфами

План характеристикиМішані лісиЛісостепСтеп
Географічне положенн
Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини
Особливості клімату
Внутрішні води
Грунти
Органічний світ
Природоохоронні території