Географія (Учитель Романова О.Є.)

27/05/2020

Урок №50

Тема. Сталий розвиток суспільства. Етапи формування стратегії сталого розвитку.

Складники сталого розвитку. Основні положення концепції сталого розвитку.Україна і сталий розвиток.

 Завдання. Опрацювати парагаф 47, усно відповідати на питання на сторінці 265, знати визначення поняття «сталий розвиток», складники сталого розвитку, розглянути таблицю 15.

Матеріали для опрацювання.

https://drive.google.com/open?id=1K9GqSG0zpYGWy4TAdQWggGajn66azwZK

Зворотній звязок [email protected]

20/05/2020

Розділ V. Глобальні проблеми людства (3 год)

Урок № 48

Тема. Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру.

Проблема тероризму. Екологічна проблема.  Сировинна й енергетична проблеми.

Демографічна та продовольча проблеми.

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.

 

Урок № 49

Тема. Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні.

Завдання. Опрацювати параграфи 44,45,46, усно відповідати на питання: сторінки 250,254,260. Знати визначення поняття «глобальні проблеми людства», перелік проблем та їх сутність. Подумайте над питанням: які глобальні проблеми є загрозою для нашої країни, та запропонуйте шляхи їх вирішення. Розгляньте презентацію та подивіться відеофрагменти, для самоперевірки дайте відповіді на питання тесту в презентації.

Матеріали для опрацювання.

https://drive.google.com/open?id=1Xh2NcVs7CrzS_m3wm9S_9WUOudOB3q16

https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8&list=PLZa_xDkrT6mdlLEJdSyDBtkyhYbO_7b1v&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=E7bTFj06VCY

https://www.youtube.com/watch?v=n_X5t3u_9gg

https://www.youtube.com/watch?v=Qeb0crRctz0

Термін виконання 27,05,2020

Зворотній звязок [email protected]

13/05/2020

Урок №47

Тема. Узагальнення і систематизації за темою «Третинний сектор економіки» Контрольна робота №2 (тестування)

Завдання. Повторити параграфи 34 – 43 підручника, повторити всі визначення понять в темі.

Відповісти на питання контрольного тесту на сайті «На урок», тест відкритий 13.05.2020 до 20.00, одна спроба, на виконання даться  40 хвилин.

Бажаю успіху!

Матеріали для опрацювання.

Для тестування:

http://join.naurok.ua/?_ga=2.205860240.2002134867.1589205271-1697405544.1579032483

Код доступу    294782

Термін виконання.   Виконати тестові завдання 13.05.2020 до 20.00;

інші завдання до 20,05,2020

Зворотній звязок    [email protected]

07/05/2020

Урок №45

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я (1 год) Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої  діяльності.  Джерела фінансування науки й освіти.  Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси.  Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі.

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування (2год)

Урок №46

Тема. Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні.

Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг, його переваги  і  недоліки.Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг).Країни-лідери на світовому ринку комп’ютерного програмування.

Завдання. Опрацювати параграфи 41,42,43; розглянути презентації; усно відповідати на питання стор. 232,238,242; виписати визначення понять в зошит; повторити параграфи 34-40, підготуватися до контрольного тестування за темою «Третинний сектор економіки», яке відбудеться на сайті «На урок» 13,05,2020 протягом дня.

Матеріали для опрацювання.

https://drive.google.com/open?id=1WoqYWwRX2ueO25Edg6qv4Yrd-EcujEYm

https://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-32/

Термін виконання 13,05,2020

Зворотній зв’язок  [email protected]

29/04/2020

Тема 3. Туризм

Урок № 44

Тема. Туризм як складова національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні.  Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів.  Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.  Туристичні райони в Україні.

Міжнародний туризм.  Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО

Завдання. Опрацювати параграф39,40; усно відповідати на питання сторінки 221,226; виписати в зошит: чинники розвитку туризму, види туризму. Виконати завдання на вибір:

  • Створити віртуальну екскурсію об’єктами Світової спадщини ЮНЕСКО;
  • Презентацію туристичного маршруту (в Україні) – розробити маршрут та презентувати його.

Матеріали для опрацювання.

Відеофрагменти для ознайомлення на каналі https://www.youtube.com/  «Україна вражає»

https://drive.google.com/open?id=1jPrizXk52EtHjnQ6YVWFU9pT9d2om6NA

Термін виконання 06,05,2020

Зворотній зв’язок [email protected]

22/04/2020

Тема 2. Торгівля (1 год)

Урок №43

Тема. Торгівля як вид послуг.  Форми торгівлі.  Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні.  Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. Світова організація торгівлі (СОТ). Регіональні зони вільної торгівлі (NAFTA, АSEAN та ін.).

 Завдання. Опрацювати параграфи 37,38, вивчити визначення понять в темі, усно відповідати на питання сторінки 210, 215; письмово виконати завдання «Поміркуйте» на сторінці 215.

 Матеріали для опрацювання.

https://www.youtube.com/watch?v=H-IOa0nC86s

https://www.youtube.com/watch?v=0VUia-uyD04

https://drive.google.com/open?id=1m25oeXjUYX1xpYBUKqtrEM4lvx5v2GpR

Термін виконання 29.04.2020

Зворотній звязок [email protected]

15/04/2020

Урок № 41

Тема. Найважливіші автомагістралі України.  Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України.  Повітряний транспорт. Транспортні вузли.  Міжнародні транспортні коридори на території України

Урок № 42

Тема. Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць та автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості.  Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу.  Міжнародні транспортні коридори.

Завдання. Опрацювати параграфи 35, 36, повторити параграф 34; 15.04.2020 пройти тест на платформі https://vs-9.com/

Матеріали для опрацювання

https://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-30/

https://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-31/

https://drive.google.com/open?id=15_3BmX-4CeTuvILdNDQ5mVrwA6OuBwDp

Термін виконання 22.04.2020

Зворотній звязок  [email protected]

08/04/2020

Урок № 40

Тема розділу. Транспорт

Тема уроку. Транспорт, його роль у національній економіці і формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

Транспорт України Залізничний транспорт — основний вид транспорту України.

Завдання. Опрацювати параграфи 34, відповідати усно на питання сторінка 193, частково параграфи 35 та 36 (тільки залізничний транспорт). Вивчити всі визначення в темі.

Матеріали для опрацювання

https://learningapps.org/view9589743

https://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-29/

https://drive.google.com/open?id=1hqzNBmFs9fVIEuMmHpQystgxgMMdm1V-

Термін виконання 15.04.2020

Зворотній звязок [email protected] Романова Олена Євгенівна.

Зареєструватися на сайті vs-9.com для проходження тестування, яке відбудеться 15.04.2020

23/03/2020

Уроки №37,38

.  Харчова промисловість в Україні. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод.   Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні

Опрацювати параграф 32,33? повторити параграф 31. Скласти таблиці (в зошиті чи в електронному варіанті)

ГалузьЧинник розвитку та розміщенняКраїна

 

ГалузьЧинник розвитку та розміщенняЦентр в Україні

Обрати одну з тем та провести дослідження.

Дослідження: Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини

  1. Виробництво продуктів харчування у світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом.
  2. Традиційні виробництва харчової промисловості окремих країн світу.

Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах

Дослідження та заповнені таблиці надсилати на адресу [email protected]

16/03/2020

Повторити параграф 31, проекти  «Художні промисли України» надсилати на адресу [email protected]

Опрацювати параграф 32,33, відповідати усно на питання стор 186.

Обовязково для всіх! (можно працювати в парах) підготувати презентацію будь-якої торгівельної марки харчової продукції України, наприклад: «Верес», «Торчин», «Світоч» тощо ( в презентації висвітити: де знаходиться, сировина, продукція, можливі партнери, куди постачає продукцію, скільки людей працює…)