Хімія (Учитель Артемова Л.М.)

25/05/2020

Тема уроку. Підсумковий урок. Семестрове оцінювання

Після перегляду відео уроку ви побачите свої оцінки за ІІ семестр

https://www.youtube.com/watch?v=w1IjIIR8tiQ

 

Зворотній зв’язок Гугл клас або [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

18/05/2020

Тема уроку. Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетич-ної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

Мета.  Пояснити роль хімії для забезпечення сталого розвитку людства

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати (читати) § 34 впр.1-3 с.197 (сині) усно

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=P2_puvtjTfU

Термін виконання 25.05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас або [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

04/05/2020

Тема уроку. Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин

Зв’язки між класами органічних речовин. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати §33

Опрацювати відео уроку

https://www.youtube.com/watch?v=nqc3CTJC1VA

https://www.youtube.com/watch?v=ccElAeFhIe0

https://www.youtube.com/watch?v=Ye4xycMj6-Y

https://www.youtube.com/watch?v=HPXOun9yZD4

Термін виконання 18.05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас або [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

27/04/2020

Тема. Каучуки, гума. Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Мета. Дати поняття про синтетичні каучуки, гуму, їх виробництво й застосування, вплив полімерів на здоров’я людини і довкілля.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

https://www.youtube.com/watch?v=sQiVmLTLN_o

https://www.youtube.com/watch?v=o7047nFLv2o

https://www.youtube.com/watch?v=O3ZIR5BvSCg

Опрацювати § 30,31 тест 1-4 с.176, впр.1 с.183 усно

Термін виконання.04.05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас, [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

13/04/2020

Тема.  Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси.  Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

 Мета. дати поняття про синтетичні високомолекулярні речовини : пластмаси,   їх виробництво й застосування

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати § 28,29. Скласти таблицю : Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання ( назва, формула, властивості, застосування) – на оцінку

https://www.youtube.com/watch?v=sIwfATudmww

https://www.youtube.com/watch?v=QAKwqdkh5E8

Термін виконання 20. 04.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

06/04/2020

Тема. Виконання завдань різної складності

Мета. Закріпити знання з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати §27

Термін виконання 06.04.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

23/03/2020

Параграфи 24-26 опрацювати. Опрацювати презентації «Аміноетанова кислота», «Белки» – виконати тести з самоперевіркою ( відповіді на останніх слайдах презентації)

https://docs.google.com/presentation/d/1QMe3JKv1dji_QNUoEM6fJaW9BgAHX7-XBt1wjrXJOS0/edit?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=sIzf5EHlZ2M

Консультації за адресoю  [email protected]

16/03/2020

До КР повторити параграфи 11-20. Письмово виконати  вправи 1-31 до параграфа 22