Хімія (Учитель Артемова Л.М.)

29/05/2020

Тема. Підсумковий урок. Семестрове оцінювання

Опрацювати відео, за яким буде вхідна контрольна робота на початку 8 класу

https://youtu.be/s_TvhbtSlts

Після перегляду відео уроку ви побачите свої оцінки за ІІ семестр 29.05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас або [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

22/05/2020

Тема. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах..

Мета уроку.  Доповнити уявлення учнів про чисті речовини і суміші; розглянути способи очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах; довести необхідність раціонального використання водних ресурсів і охорону їх від забруднення;

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Переглянути відео уроку

https://www.youtube.com/watch?v=wwViP6jXnq0

https://www.youtube.com/watch?v=HBa4qCj-wdI

https://www.youtube.com/watch?v=A8T2QiCFJNs

Опрацювати § 31 впр. 222,223 усно

Термін виконання 29. 05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас або [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

15/05/2020

Тема. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

Мета уроку. Розглянути проблему нестачі питної води, забруднення води і способів її збереження в масштабах нашого міста

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Переглянути відео уроку

https://www.youtube.com/watch?v=urJZkYxTeLY

https://www.youtube.com/watch?v=Y_7pzk9vXeA

https://www.youtube.com/watch?v=lKqMAMnmqIc

Опрацювати § 30, впр.215-217 усно

Подивитись розв’язання задачі: До 400г розчину солі, що містить 5% розчиненої речовини додали ще 80 г води. Знайти масову частку солі у новому розчині.

https://drive.google.com/open?id=1fH2qjUdvBnMeAwvSF7x8T1sDvVsFpLnq

Розв’язати задачу (самоперевірка за посиланням): До 400г розчину солі, що містить 5% розчиненої речовини додали ще 80 г солі. Знайти масову частку солі у новому розчині.

https://drive.google.com/open?id=1irPe71hj_XnpRE5mds2EEJ5YjSag8wAn

Термін виконання 22. 05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас або [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

08/05/2020

Тема. Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Мета уроку. Ознайомити учнів з деякими хімічними властивостями води, індикаторами. Розглянути класифікацію оксидів за хімічними властивостями. Дати уявлення про кислоти, основи, їх склад.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Переглянути відео уроку

https://www.youtube.com/watch?v=L7X3fRt_VFM  дуже непогане відео, але чомусь індекси (маленькі цифри праворуч хімічного знаку, що показують кількість атомів цього елементу у формулі) записані великими цифрами

https://www.youtube.com/watch?v=CdYOSUUra7o

https://www.youtube.com/watch?v=HHdWONB-fzU

https://www.youtube.com/watch?v=jnwwpNlU5Cc

Опрацювати § 28, впр. 206, 207 письмово, вивчити назви та формули 5 кислот

Термін виконання 15. 05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас або [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

30/04/2020

Тема . Тестування з теми Кисень, оксиди, вода

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC28Be5HWEbzid7yNnHD0BvuVzoqIv2tSxLVKPkiBf6qmDFQ/viewform?usp=sf_link

Термін виконання 30. 04.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

24/04/2020

Тема. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

Мета уроку. Закріпити уміння розраховувати масову частку розчиненої речовини, масу розчиненої речовини і масу води для приготування розчину з заданою масовою часткою. Формувати уміння готувати розчини з визначеною масовою часткою розчиненої речовини, здійснювати необхідні розрахунки. 

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. повторити §26,27 ,

Переглянути відео уроку (початок та другу частину у.7*)

https://www.youtube.com/watch?v=_P_ATsed8nA

 Письмово, на оцінку за варіантами посадки в кабінеті хімії ( перший варіант – від вікна)

розв’язати задачі Лабораторного досліду №4 с.158 та впр. 203 (І варіант), Впр. 204. (ІІ варіант) стор.160

Термін виконання 08. 05.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

17/04/2020

Тема. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

Мета уроку. Закріпити уміння розраховувати масову частку розчиненої речовини, масу розчиненої речовини і масу води для приготування розчину з заданою масовою часткою. Формувати уміння готувати розчини з визначеною масовою часткою розчиненої речовини, здійснювати необхідні розрахунки. 

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. повторити §26,27 , розв’язати задачи

Задача 1.Визначити масу цукру, яку потрібно розчинити у воді для одержання 500 мол розчину з масовою часткою цукру 10%. Густина розчину  1,2 г/мл.

Задача 2. Розрахувати масову частку нітратної кислоти в розчині, 1 л якого містить 224 г кислоти: густина розчину 1,12 г/мл.

Виконати тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=394955

https://www.youtube.com/watch?v=MQFxUIZqAo0

https://www.youtube.com/watch?v=v8jpB0XQAp0

Термін виконання 24. 04.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

10/04/2020

Тема. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

Мета уроку. Ознайомити учнів із кількісним виразом складу розчину. Сформувати вміння обчислити масову частку розчиненої речовини, масу розчиненої речовини й масу води, для приготування розчину із заданою масовою часткою. Сприяти профорієнтації, вихованню працьовитості. Розвивати вміння розв’язувати розрахункові завдання за формулами.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

https://www.youtube.com/watch?v=ZFC73sABqrM

https://www.youtube.com/watch?v=MQFxUIZqAo0

Опрацювати § 26,27 впр 188-190 усно , впр 197 письмово

Опрацювати презентацію «Розчини», виконати тести до презентації  з самоперевіркою ( відповіді на останніх слайдах презентації)

https://drive.google.com/file/d/1F4sE5-x7q0bQuA9PwrdndVVgQHxwX2vr/view?usp=sharing

Термін виконання 10.04.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

23/03/2020

Параграф 25 опрацювати. Вправа 187 письмово. Опрацювати презентації «Вода в природі», «Значення води» – виконати тести з самоперевіркою ( відповіді на останніх слайдах презентації)

https://docs.google.com/presentation/d/1gCJXi1TbSet2nWiWtGxQ8Wm0bY-LzJfcx4hKKRuEPcA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1mHk8o_nClZKdWGb7YU2Ousxpqfpjv5nbG_hXH6jeRnY/edit?usp=sharing

Відео https://www.youtube.com/watch?v=ZSkwbhlM_fk

Консультації за адресoю  [email protected]

16/03/2020

До КР повторити параграфи 20,21, 22. Вправи 158-160, 170 письмово