Хімія (Учитель Артемова Л.М.)

27/05/2020

Тема. Підсумковий урок. Семестрове оцінювання

Опрацювати відео, за яким буде вхідна контрольна робота на початку 9 класу

https://www.youtube.com/watch?v=YS_PYRbMGSc

Після перегляду відео уроку ви побачите свої оцінки за ІІ семестр

 

Зворотній зв’язок Гугл клас, [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

20/05/2020

Тема. Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Мета. Систематизувати знання про сполуки, класифікацію, хімічні властивості основних класів неорганічних сполук

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

Переглянути відео уроку

https://www.youtube.com/watch?v=7lNcstjAubk&list=PLFVSJgZgf7h_cV69tk0nTzaozM7YhUp8B&index=36

Опрацювати § 48 впр.3-5 усно с.250

Термін виконання 27.05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас, [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

13/05/2020

Тема. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач.

Мета. Систематизувати знання про сполуки, класифікацію, хімічні властивості основних класів неорганічних сполук

 Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=5XBk_l_wCAA

Опрацювати § 47

Опрацювати відео практичної роботи «Розв’язування експериментальних задач»

https://youtu.be/zw-YCBFA-Bk
У звіті у робочому зошиті зазначити лише рівняння реакцій (дописати, поставити коефіцієнти), спостереження до рівнянь та загальний висновок. На оцінку!

Термін виконання 20.05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас, [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

06/05/2020

Тема. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Мета. Формувати уміння розв’язувати розрахункові задачі за хімічними рівняннями.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

Опрацювати відео уроку (ще раз, дуже ретельно)

https://www.youtube.com/watch?v=Oben8WNzDfg

Розв’язати задачі.

 1. Квест: складіть цифри дати та місяця свого народження (наведіть розрахунки). Отримане число дорівнює масі натрій гідроксиду. Яку маса солі можна  отримати з цієї маси натрій гідроксиду  за рівнянням

2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O?

 1. Яку масу калію можна спалити у кисні об’ємом 11,2 л?

Термін виконання 13.05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас, [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

29/04/2020

Тема. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Мета. Формувати уміння розв’язувати розрахункові задачі за хімічними рівняннями.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

Опрацювати відео уроку

https://www.youtube.com/watch?v=Oben8WNzDfg

https://www.youtube.com/watch?v=b_ZJO4ZLBL4

Алгоритм розв’язання задач

 1.Записати «дано» і рівняння реакції, перевіривши валентності і коефіцієнти

2.Над рівнянням записати дані з умови.

3.Под рівнянням записати в стовпчик:

а) число моль (дорівнює коефіцієнту)

б) якщо потрібно, записати М г/моль (з періодичної таблиці) або Vm = 22,4 л/моль

в) перемноживши попередні два числа, знайти m або V.

4.Скласти і розв’язати пропорцію (одиниці повинні сходитися) – що під чим стоїть, то на те і ділимо.

Користуючись попереднім алгоритмом розв’язати задачі. 1. Яка маса магнію буде потрібна для отримання 20 г магній оксиду?

 1. Яку масу сірки можна спалити у кисні об’ємом 5,6 л?

Самоперевірка задач за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1_7O8vpobikuTTh-GZ8yhWPALeFa2mpbn/view?usp=sharing

Опрацювати § 37

Термін виконання 06.05.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас, [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

22/04/2020

Тема. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.

 Мета.  Закріпити знання про сполуки, класифікацію, хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, установити генетичний взаємозв’язок між класами неорганічних сполук.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Повт. §  43 , ще раз переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=jGHq3HBPxWQ

Письмово, на оцінку за варіантами посадки в кабінеті хімії ( перший варіант – від вікна) Скласти рівняння перетворень, зазначити назву і клас речовин

І варіант- приклад 1 с. 227  «Генетичні зв’язки металу та сполук металічного елемента»

ІІ варіант- приклад 2 с. 227  «Генетичні зв’язки неметалу та сполук неметалічного елемента»

 

Перевірка попереднього д/з

Розв’язання завдання з поясненням від вчителя

Скласти рівняння перетворень а) Ва  →  ВаО  → Ва(ОН)2 → Ва(NО3)2 →Ва3(РО4)2

Розв’язання:  2Ва +О2 = 2 ВаО  хімічна властивість кисню реагувати з простими речовинами з утворенням оксидів, ВаО – барій оксид, основний оксид ( тому що це оксид металу з валентністю ІІ)

ВаО +Н2О= Ва(ОН)2 хімічна властивість основних оксидів реагувати з водою з утворенням основ, дивись «Шпаргалку» або с.191 підручника, Ва(ОН)2 – барій гідроксид, розчинна основа

Ва(ОН)2 +2НNО3= Ва(NО3)2+2 Н2О хімічна властивість всіх основ реагувати з кислотами з утворенням солі та води с.215, Ва(NО3)2 – барій нітрат , сіль

3Ва(NО3)2 +2К3РО4→Ва3(РО4)2  + 6КNО3 хімічна властивість солей реагувати між собою якщо утворюється осад с. 217, Ва3(РО4)2 – барій фосфат , сіль нерозчинна – осад. У цьому рівнянні замість К3РО4 можна було використати іншу розчинну сполуку, що місить залишок РО4

Термін виконання 29. 04.2020

Зворотній зв’язок Гугл клас або [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

15/04/2020

Тема. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.

 Мета.  Закріпити знання про сполуки, класифікацію, хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, установити генетичний взаємозв’язок між класами неорганічних сполук.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Повт. §  43 , підготуватися до ПР№2 читати § 45.  Скласти рівняння перетворень а) Ва  →  ВаО  → Ва(ОН)2 → Ва(NО3)2 →Ва3(РО4)2

б) S →H2S→ SO2 →SO3 →H2SO4 →Na2SO4 →BaSO4 зазначити назви та клас речовин.

Виконати тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=719284

https://www.youtube.com/watch?v=qkIpv7MCToo

https://www.youtube.com/watch?v=jGHq3HBPxWQ

Термін виконання 22. 04.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

08/04/2020

Тема. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.

 Мета. Систематизувати знання про сполуки, класифікацію, хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, установити генетичний взаємозв’язок між класами неорганічних сполук.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати § 43 впр 168 письмово

https://www.youtube.com/watch?v=jGHq3HBPxWQ

Працюємо в сервісі Google Classroom, код курсу rymy56g

Термін виконання 08.04.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

23/03/2020

Параграф 41, 48 опрацювати, вивчити напам’ять схему  с.217. впр. 157,158 с.219 письмово.  Опрацювати презентацію «Застосування солей»

https://drive.google.com/file/d/1XlBfc7SFb5JhWGn6yvsL7KQ32Ja3ZdC1/view?usp=sharing

Консультації за адресoю  [email protected]

16/03/2020

Параграфи 34, 41 опрацювати. Повторити (на пам’ять) Основні класи неорганічних сполук (з прикладами!!!)

 1. Оксиди с.154
 2. Класифікація оксидів с.190
 3. Основи с.160
 4. Класифікація основ 161
 5. Фізичні властивості основ. 162
 6. ТБ під час роботи з лугами с.161
 7. Кислоти с.163
 8. Класифікація кислот с.165
 9. Фізичні властивості кислот с.165
 10. ТБ під час роботи з кислотами с.165
 11. Солі с.173
 12. Класифікація солей с. 174
 13. Основні оксиди с. 187
 14. Кислотні оксиди с.189
 15. Амфотерні оксиди с.207
 16. Хімічні властивості а) основних; б)кислотних оксидів с.191 (схема); в)амфотерних оксидів с.204.
 17. Хімічні властивості розчинних основ (лугів) с.202 (скласти схему)
 18. Хімічні властивості нерозчинних основ с.200 (скласти схему)
 19. Амфотерні гідроксиди с.207 їх хімічні властивості с.206
 20. Ряд активності металів с.171
 21. Хімічні властивості кислот с.212 (скласти схему)
 22. Хімічні властивості середніх солей с.217 (схема)
 23. Реакція обміну с.188
 24. Реакція заміщення с.170
 25. Реакція нейтралізації с.200

Шпаргалка до заліку з хімії:

https://drive.google.com/open?id=18tMxx6sJwHehHZFPQ-8uweeX3R-Yiux9A3ZC4qxCsnw