Хімія (Учитель Артемова Л.М.)

29/05/2020

Тема Підсумковий урок. Семестрове оцінювання

Після перегляду відео уроку ви побачите свої оцінки за ІІ семестр

https://www.youtube.com/watch?v=5aVvZbOc61E

 

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

22/05/2020

Тема Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Мета.  Пояснити роль хімії для забезпечення сталого розвитку людства, роль видатних українських вчених. Розкрити значення хімічної промисловості України як однієї з найважливіших галузей у господарстві.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати § 45

Переглянути відео

https://www.youtube.com/watch?v=lLwb5X5yl8A

https://www.youtube.com/watch?v=JjqfVR9bXhI

https://www.youtube.com/watch?v=vltPzNPy4g4

Термін виконання 29.05.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

15/05/2020

Тема. Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Мета.  Пояснити роль хімії у формуванні наукової картини світу. Дати уяву про місце хімії серед наук про природу, роль хімії в розв’язанні біологічних, геологічних, фізичних та інших задач сучасності.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати § 43,44

Презентація https://www.youtube.com/watch?v=lLwb5X5yl8A

 

Термін виконання 22.05.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

08/05/2020

Тема. Значення природних і синтетичних органічних сполук.

Практична робота 5. «Виявлення органічних сполук у харчових продуктах»

Мета. Закріпити знання про властивості органічних сполук. Перевірити вміння практично проводити досліди з розпізнавання органічних речовин,  складати звіт за результатами спостережень, працювати з підручником.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати § 41,

під час перегляду відеоматеріалів, виконати та оформити у Гугл формі практичну роботу на оцінку за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVxTBDGIJ5Yr6_NO2-D4QeS9eT0kOsDYxoh7qdnhL0Qfw_og/viewform

Виконайте тест

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=786877

Термін виконання 15.05.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

24/04/2020

Тема. Практична робота. Властивості етанової кислоти.

Мета. Закріпити знання про властивості оцтової кислоти,  вміння практично проводити досліди за інструкцією, складати звіт за результатами спостережень, працювати з підручником.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати § 35 під час перегляду відео

Оформити у робочому зошиті практичну роботу на оцінку за відео уроку

https://www.youtube.com/watch?v=GxnhQXbQLKA ( д/з з відео виконуємо за бажанням)

тести №137-140с. 170 письмово

Термін виконання 08.05.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

17/04/2020

Тема.  Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

Мета. Повторити та поглибити знання про кислоти. Дати уявлення про нітрогеновмісні органічні сполуки на прикладі амінокислот та білків. З’ясувати склад і хімічну будову амінокислот як сполук з подвійними властивостями, здатність утворювати полімерні молекули.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати § 39

Виконати тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=144655

https://www.youtube.com/watch?v=kfeIvrpwwtA

Термін виконання 24. 04.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

10/04/2020

Тема. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.

Мета. Ознайомити з складом, фізичними властивостями і поширенням глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози. Дати уявлення про природні полімери на прикладі крохмалю і целюлози, порівняти їх склад, будову та властивості.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання. Опрацювати § §37, 38  крім застосування, виробництва та біологічної ролі, впр.445,146 письмово

https://www.youtube.com/watch?v=gC8n8-3qTZU

Опрацювати презентацію «Вуглеводи», виконати тести з самоперевіркою ( відповіді на останніх слайдах презентації)

https://drive.google.com/file/d/1feq4VB5laLFwGwQ2xf0na4gl4NXnmaN4/view?usp=sharing

Термін виконання 10.04.2020

Зворотній зв’язок [email protected]

Артемова Лариса Миколаївна

23/03/2020

Параграф 36 опрацювати. Тести 141-143. Опрацювати презентацію «Жири» – виконати тести з самоперевіркою ( відповіді на останніх слайдах презентації)

https://docs.google.com/presentation/d/10B4uREfUqPZbd4y8GXcJIWjJdZKWedq5IZJf-lMHN3k/edit?usp=sharing

Відео https://www.youtube.com/watch?v=kZX6bV9c1JQ&t=649s

Консультації за адресoю  [email protected]

16/03/2020

До КР повторити розв’язання задач № 106 с.138 ,110,11,119,131, 133 с.70 , завдання 17 с. 200