Історія (Учитель Чмульова Л.О.)

20/05/2020

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми «Дослідники історії»

Мета: перевірка компетенцій.

Домашнє завдання: виконати стогову контрольну роботу.

Контрольна робота № 5                                                              5 клас

______________________________________________________

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Серед поданих прізвищ оберіть автора «Повісті минулих літ».

А)С.Величко;   Б)І.Сулима;  В)Нестор;   Г)В.Хвойка.

 1. Укажіть твір, у якому вміщено розповідь про героїчну боротьбу козацтва :

а) «Літопис Самійла Величка»;

б) «Історія України-Русі»;

в) «Повість минулих літ»;

г) «Слово про Закон і Благодать».

 1. Найвідоміший український історик. Автор 10-томної «Історії України –Русі».

А)Б.Хмельницький;   Б)М.Аркас;    В)М.Грушевський;   Г)Я.Грицак.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Історики – це…

Історичний діяч – це…

2.Назвіть три історичні діячі України.

ІІІ рівень

1.Використовуючи дані події, складіть та розв’яжіть історичну задачу, нанесіть роки на стрічку часу.

Проголошення незалежності України;  створення «Повісті минулих літ».

2.Визначи, в якому столітті відбулися ці події.

 IV рівень

Напишіть коротку зв’язну розповідь про те, як ви створювали родинне дерево своєї сім’ї.

Термін виконання: до 25.05.2020 р.

Обратний зв’язок : [email protected]

12/05/2020

Тема уроку: Історія, історики, письменники та поети.

Мета: розширити знання про українських істориків та їхні головні дослідження;

пояснити зміст понять «історіографія», «історичні діячі», «дослідники історії України», «історичні праці», «батько української історичної науки»;

навчити складати таблицю до прочитаного тексту, аналізувати діяльність історичних діячів, використовуючи пам’ятку і таблицю, укладати історичний портрет;

виховувати інтерес до вивчення історії.

Домашнє завдання:

 1. Заповнити таблицю «Письменники та поети, автори історичних творів».
№ з/пІмя та прізвище автораРоки життяНазви творів
1.      Тарас Шевченко  
2.      Пантелеймон Куліш  
3.      Іван Франко  
4.      Павло Загребельний  
5.      Олесь Гочар  
6.      Юрій Мушкетик  

 

 1. Опрацювати параграф підручника 20.

Обратний зв’язок : [email protected]

Термін виконання : до 19.05

06/05/2020

Тема уроку:Узагальнюючий контроль за темою: «Історія України в пам’ятках»

Мета: Перевірка навчальних досягнень за темою «Історія України в пам’ятках»

 Дайте відповіді на запитання або вставте пропущені слова, або дати.

 1. Найбільша держава Східної Європи за перших князів ………………. .
 2. У якому році княгиня Ольга здійснила візит до Царгорода ?
 3. У якому році князь Володимир запровадив державну релігію – християнство ?
 4. 1037 році князь Ярослав Мудрий побудував …………. ………………. .
 5. Роман Мстиславович у 1199 році об’єднав Галицьке і Волинське князівство, утворивши …………………………. державу.
 6. 1253 року в Дорогочині був коронований князь ……………………..
 7. Перша писемна відомість про козаків в ………………….. році.
 8. Хто очолив Національно – визвольну війну ?
 9. 1917 році українські партії та організації створили ______________ _____________ _______________, її очолив Михайло _______________ .
 10. Урочисте проголошення Акту Злуки ЗУНР та УНР відбулося ………….1919 року.
 11. Спланований владою голод – це ___________________.
 12. « Чорні дошки» – це _______________________________________.
 13. Яка подія розпочалася 1 вересня 1939 року ?
 14. Коли Німеччина напала на Радянський Союз ?
 15. Акт проголошення незалежності України було ухвалено ……………..… ……… .
 16. 28 червня 1996 року в Україні було проголошено …………………..
 17. 1 грудня 2013 року розпочалося Революція ………………….. .
 18. Загиблих протестувальників на вулицях Києва стали називати ………………………

 

Тема уроку: Головні цілі пізнання минулого.

 Мета: розширити і поглибити знання про головні цілі вивчення історії; сформувати уявлення про фах історика; з’ясувати зміст понять «історичний факт», «історична особа», «історичне дослідження»; стимулювати активну пізнавальну діяльність; розвивати абстрактне мислення за допомогою візуалізації; встановити зв’язки одержаних знань з практикою.

Підручник с. 108-111.

Домашнє завдання: Відповісти на запитання письмово стр. 111, запитання 1-5.

Обратний зв’язок : [email protected]

Термін виконання : до 12.05.2020 р.