Українська література (Учитель Бояринцева М.Д.)

 29/05/2020

 Урок 65-66

Тема. Узагальнення та систематизація вивченого. Підготовка до ЗНО

Мета: повторити й систематизувати знання з літератури

Завдання:

Пройти тестування за посиланням:

 1. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6750108                        

Сучасна українська література – 29.05. до 21.00

 1. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2748685 – 30.05 до 21.00

Висловлювання про письменників та їх твори

 1. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4850615

Пробне ЗНО –  31.05  до 21.00

 Бажаю успіху!

 Зворотній зв’язок:

          [email protected]

22/05/2020

Тема. Сучасна українська література. В. Діброва, Я. Мельник, Ю. Андрухович.

Мета: ознайомити учнів з історико-культурною картиною літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст., викликати інтерес до сучасного мистецтва, допомогти зрозуміти його тенденції, розвивати навички самостійного оцінювання естетичної вартості сучасних творів, виховувати повагу до вічних цінностей

Завдання: Переглянути відеоуроки за посиланнями:

 1.  https://www.youtube.com/watch?v=rqZYP3p2TMY –осн. стильові напрями поч. 20ст.
 2. https://www.youtube.com/watch?v=EenoPxT_c3Q – цитати персонажів на ЗНО
 3. https://www.youtube.com/watch?v=5fhQV4vWiLE – усі поезії   на ЗНО          https://www.youtube.com/watch?v=_ne7FT98mM8 – місця подій у творах ЗНО
 4. Визначити ознаки постмодернізму в поезіях Ю. Андруховича

Тема. Контрольна робота № 4 з теми «Літературне «шістдесятництво». Стоїчна  українська поезія. Сучасна українська література»

   Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми з метою контролю та корекції

   Завдання:

Завдання КР будуть відкриті з 12.00 до 13.00

Надіслати виконану в зошиті КР до 13.00

                          Двадцять друге травня

   Контрольна робота № 4 з теми «Літературне «шістдесятництво». Стоїчна  українська поезія. Сучасна українська література»

 1. Ліна Костенко належить до

А шістдесятників                                         Б постмодерністів

В МУРу                                                           Г неокласиків

 1. У творі «Маруся Чурай» немає

А поділу на 10 розділів                             Б пейзажів і портретів

В двох сюжетних ліній                               Г екскурсів у минуле

 1. Улітку 1658 року

А був покараний Гордій Чурай                Б згоріла дощенту Полтава

В ляхи взяли Полтаву в облогу                Г Маруся ходила на прощу

 1. Любов і журба оспівані за допомогою символів у творі

А «Задивляюсь у твої зіниці»                    Б “Два кольори»

В «Лебеді материнства»                            Г «Пісня про рушник»

 1. «Хай мовчать америки й росії» – промовляє ліричний герой

А В. Стуса     Б Є. Маланюка        В В. Симоненка           Г. В. Голобородька

 1. Утвердження сили людського духу – провідний мотив поезії

А «Балада про соняшник»                   Б « Ти знаєш, що ти – людина?»

В «Лебеді материнства»                       Г «Господи, гніву пречистого…»

 1. Упізнай твір, автора за цитатою:

А «Від того кидавсь берега до того. Любив достаток і любив пісні»

          Б «Переплелись, як мамине шиття, щасливі і сумні мої дороги»

          В «Де не стоятиму – вистою, спасибі за те, що мале людське життя»

          Г «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до життя»

 1. Визначте художній засіб
  А А в душі – печаль, як небеса.

Б З туги обернувся мимохіть в явора

В Господи, гніву пречистого в тебе благаю.

Г Вона піснями виспівала душу

 1. Як ви розумієте поняття «стоїчна поезія»? Доведіть це на прикладі поезії В Стуса.
 2. Який мистецький напрям має такі ознаки: закодованість тексту, гра зі словом і чужим текстом, змішування стилів?
 3. Напишіть вільне есе «Я і мій улюблений літературний герой»(з вивчених творів за 11 клас)

(Обсяг 0,5 ст. Вільна форма і стиль викладу, довільна структура, наявність авторської позиції)

  Зворотній зв’язок:

          [email protected]

15/05/2020

Тема. Сучасна українська література. Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Ю. Андрухович, О. Забужко

Тема. Сучасна українська література. С. Жадан, І. Римарук, Г. Пагутяк.

Мета: ознайомити учнів з історико-культурною картиною літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст., викликати інтерес до сучасного мистецтва, допомогти зрозуміти його тенденції, розвивати навички самостійного оцінювання естетичної вартості сучасних творів, виховувати повагу до вічних цінностей

Завдання:

 1. Прочитати матеріал про сучасну українську літературу(с.239-240)
 2. Опрацювати питання з теорії літератури(с.240)

Масова література (тривіальна) – широко тиражована розважальна або дидактична фабульна художня проза, адаптована під потреби пересічного читача.

Елітарна література – не розрахована на масового читача. Призначена для тих, хто орієнтується в літ. процесі.

Постмодернізм – мистецький напрям останньої третини ХХст., як;ий стирає грані Пміж високим мистецтвом і кітчем, переоцінює традиції авангардизму та модернізму.

Ознаки постмодернізму:

–          Гра зі словом і чужим текстом;

–          Змішування стилів;

–          Наскрізна іронічність;

–          Закодованість тексту.

 1. Прочитати поезії Ю. Андруховича, оповідання «Потрапити в сад» Г. Пагутяк(с.241-247)
 2. Повторити вивчений матеріал з теми(творчість В. Симоненка, Д. Павличка, І. Драча, Гр. Тютюнника, Ліни Костенко, В. Стуса)

22.05. – КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 1. Пройти тестування за посиланням:

           https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=560512 – 16.05 до 19.00

           https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=598729 – 15.05 до 19.00

 Зворотній зв’язок:

          [email protected]

 08/05/2020

Тема. Василь Стус. Загальний огляд творчості. Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці. «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»

Тема. ЛРК. Сучасні письменники рідного краю

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю митця, його трагічною долею, допомогти усвідомити ідейно-художні особливості поезії В. Стуса, виховувати прагнення до активної життєвої позиції

Завдання:

 1. Переглянути Всеукраїнський онлайн-урок «В. Стус – поет як символ незламного духу»(біографія) або прочитати життєпис В. Стуса(с.234-236)

                        https://www.youtube.com/watch?v=_wBBmgZ-St8

 1. Переглянути Всеукраїнський онлайн-урок «Стан активної позиції ліричного героя у творчості В. Стуса»

                       https://www.youtube.com/watch?v=4DhYrTYPb3w

Дати стислу відповідь на питання(за матеріалом онлайн-уроку)

–          Записати настанови В. Стуса

–          Яку книгу про батька написав син Дмитро Стус?

–          На яку премію було висунуто В. Стуса? Чому він її не отримав?

 1. Прочитати поезію В. Стуса «Господи, гніву пречистого…»(с.237), вивчити літ. паспорт.
 2. Підготувати повідомлення про поетів рідного краю.

Усі виконані завдання зберігаємо, вони будуть враховані при виставленні тематичних і семестрових оцінок.

 Зворотній зв’язок:

 Завдання 2(відповідь на питання за матеріалом онлайн-уроку) надіслати електронною поштою 15.05.2020.

 [email protected]  

 24/04/2020

Тема. Ліна Костенко «Маруся Чурай». Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини

Тема. РМ. План-характеристика Марусі Чурай(письмово)

Мета: допомогти учням осмислити проблеми та ідеї твору, розвивати навички характеризування образів, їх порівняння, виховувати повагу до мистецтва та митців

Завдання:

 1.  Переглянути Всеукраїнський онлайн-урок «Ліна Костенко «Маруся Чурай» за посиланням

                https://www.youtube.com/watch?v=7u4tgaj9nfE

 1. Відеоурок для тих, хто забув зміст твору (за посиланням)

https://www.youtube.com/watch?v=8zZhi1RJRkA&t=117s&pbjreload=10

 1. Характеристика образу Марусі Чурай за планом(письмово)

–            Дитинство Марусі Чурай. (Вплив на формування особистості психологічної атмосфери сім’ї.)

–          Змалювання письменницею зовнішності дівчини.

–          Трагічна любов.

–          Визначальні риси характеру.

–          Талант піснетворки.

–          Моє ставлення до Марусі Чурай.

Виконане в зошиті завдання 3 (характеристика) надіслати до 08.05. Обсяг характеристики до 1ст.

         Зворотній зв’язок:

Виконані в зошиті завдання надіслати електронною поштою

 [email protected]  30 квітня 2020р.

17/04/2020

Тема. Ліна Костенко. Інтимна лірика Ліни Костенко як спонука до роздумів про суть кохання. Мотив єднання людини зі світом рукотворної краси і природою

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художнє багатство поезій Ліни Костенко, розвивати уміння аналізувати ліричні твори, виховувати кращі людські якості

Завдання:

 1. Опрацювати літ.-критичний матеріал про вірші Ліни Костенко(с.213-215)
 2. Завдання на повторення(письмово):

–          У колядках славлять …

–          У баладі «Ой летіла стріла» обіграно символічне число …

–          Географічна назва Золотий Брід  згадана в …

–          Події 1185р. зображено у творі …

–          Золоте слово, зо слізьми змішане виголосив …

–          За жанром «Слово про похід Ігорів» …

–          Слова Лучче нам порубаними бути, ніж полону зазнати! промовляє князь …

–          Силою у своїх байках Г. Сковорода називає…

–          У якому творі Г. Сковороди згаданий Б. Хмельницький …

–          Споріднена праця – провідний мотив твору Г. Сковороди …

–          Пісню «Всякому місту – звичай і права» як арію виконує герой твору …

–          Який художній засіб ужито в реченні Панські Петро для чинів тре кутки …

Перевірте, наскільки Ви готові до ЗНО!

Усі виконані завдання зберігаємо, вони будуть враховані при виставленні тематичних і семестрових оцінок.

Тема. Історико- фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання.

Мета: познайомити учнів із фольклорною та історичною основою твору «Маруся Чурай»  Ліни Костенко, розвивати навички цілісного сприйняття великого за обсягом твору, виділення ключових моментів

Завдання:

 1. Переглянути відеоурок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=fmAge6uTy6w

 1. Опрацювати огляд роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»(с.215-220). Вивчити визначення роман у віршах (с.216)
 2. Вивчити літ. паспорт роману «Маруся Чурай»(зверніть увагу на назви розділів, можуть бути на ЗНО)
 3. Виконати письмово пит.1-3(тести), 12(4-5 речень). Виписати 3-4 цитати до характеристики образу Марусі Чурай.
 4. Переглянути відеоурок Анни Огойко «Літературні організації та угрупування за програмою ЗНО». navsi200.com

      Зворотній зв’язок:

Виконані в зошиті завдання надіслати електронною поштою

 [email protected]  24 квітня 2020р.

 10/04/2020

Тема. Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї

Мета: усвідомити ідейно-художнє багатство й художню цінність твору, розвивати навички аналізу новел, виховувати прагнення до гуманістичних взаємин між людьми

Завдання:

 1. Заповнити й вивчити літ. паспорт новели Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном».
 2. Дати відповідь на питання(письмово) за опрацьованим раніше матеріалом:

–          О. Гончар назвав В. Симоненка …

–          Яка первісна назва поезії В. Симоненка «Задивляюсь у твої зіниці»?

–          Народною піснею літературного походження став твір Д. Павличка …

–          Хто з укр. поетів-шістдесятників відомий як творець укр. поетичного кіно?

–          Сонячним поетом називають…

–          У формі колискової написаний твір В. Симоненка …

Тема. Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю. Ліричні роздуми про значення слова в житті людини(«Страшні слова, коли вони мовчать», «Хай буде легко. Дотиком пера…»)

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Ліни Костенко, познайомитися з особливостями індивідуального стилю

Завдання:

 1. Опрацювати життєпис Ліни Костенко(с.209-210) й дати відповідь(письмово в зошиті) на питання:

–          Чому поезія Ліни Костенко була заборонена?

–          За які твори Ліні Костенко присуджено Державну премію України ім. Шевченка?

–          Яке звання було присвоєно Ліні Костенко? Як вона на нього відреагувала?(відповідь знайдіть в Інтернеті)

 1. Відповідати на питання, с.211-212(усно)
 2. Оформити літ. паспорт поезії «Страшні слова, коли вони мовчать»
 1. Підготовка до ЗНО. Переглянути відеоуроки Анни Огойко navsi200:

–          Теми творів з програми ЗНО: 36 завдань-карток

–          Повторюємо ідеї творів за програмою ЗНО

Перевірте, наскільки Ви готові до ЗНО!

Зворотній зв’язок:

Виконане в зошиті завдання надіслати електронною поштою

 [email protected]  до 17 квітня

27/03/2020

Тема. М. Вінграновський – поет, прозаїк, кіномитець. «У синьому небі я висіяв ліс». Інтимна лірика зб. «Цю жінку я люблю»

Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника-новатора, удосконалювати навички аналізу ліричного твору, виховувати розуміння великого значення любові в житті людини

Завдання:

 1. Опрацювати матеріал про М. Вінграновського та його твори(с.200-202)
 2. Відповідати на пит. 1-5(с.202)

Тема. Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації

Мета: познайомити учнів з новелою Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном», уміти аналізувати зміст прочитаного, тлумачити образи й символи

Завдання:

 1. Прочитати матеріал про Гр. Тютюнника та новелу «Три зозулі з поклоном»(с. 203-208). Заповнити й вивчити літ. паспорт новели.
 2. Переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=9tbFVLUW1z8

 1. Опрацювати питання з теорії літератури «художня деталь»(с.205)

Зворотній зв’язок

      Виконати завдання до 10.04.2020.

       [email protected]

20/03/2020

Тема. Основні відомості про поета, перекладача Д. Павличка. «Два кольори», «Таємниця твого обличчя», «Я стужився, мила, за тобою…»

Мета: допомогти усвідомити учням ідейно-художнє багатство творів поета, удосконалювати навички аналізу ліричного твору, вих-ти національну самосвідомість

Завдання:

 1. Опрацювати матеріал про Д. Павличка та його твори(с.194-196)
 2. Визначити віршовий розмір поезії «Я стужився, мила, за тобою…»
 3. Розкрити символіку вірша «Два кольори». Висловіть міркування щодо причин популярності цього твору.

Тема. І. Драч – невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця

Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника-новатора, удосконалювати навички аналізу ліричного твору, виховувати прагнення до доброти

Завдання:

 1. Переглянути відеоурок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=sy_v5knlptQ

 1. Опрацювати матеріал про І. Драча та його твори(с.197-198)
 2. Виконати завдання 1-5(с. 199)

 Зворотній зв’язок

      Виконати завдання до 27.03.2020.

       [email protected]

13/03/2020

Урок 47-48

Тема. Контрольна робота №3 з теми «Під чужим небом. Воєнне лихоліття»

Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів, виявити рівень їхніх знань, умінь і навичок з метою контролю та корекції, виховувати повагу до літератури

Завдання:

 1. В яких творах Б.-І Антонича поєднані язичницькі та християнські мотиви?
 2. Повість О. Турянського розповідає про події …
 3. Імператором залізних строф називали …
 4. Який твір Є Маланюка має епіграф «Я син цієї породи»(у перекладі)?
 5. Справжнє прізвище Івана Багряного …
 6. «Тигролови» І. Багряного за жанром …
 7. Яку назву мав спочатку твір «Тигролови» І. Багряного?
 8. Хто це:

 а) «Гордий сокіл, безумний сміливець», «русявий атлет, авіатор»;

 б) «Гнучка, як пантера. І така ж метка, мабуть, а строга, як царівна».

 1. Письменник, кінорежисер, засновник жанру кіноповісті в укр. літ. Хто це?
 2. Головні герої твору О. Довженка «Зачарована Десна» …
 3. У чому полягає двоплановість сюжету кіноповісті «Зачарована Десна» О. Довженка?

      12.Пора, описана в  новелі Ол. Гончара «Модри Камень» :

           А літо     Б осінь         В зима            Г весна

 1. Баян – це …( Ол. Гончар «Модри Камень»)
 2. Тема новели Ол. Гончара «Модри Камень» …
 3. Хто з укр. письменниківне є представником «празької школи»: Олег Ольжич, О. Теліга,    І. Багряний, В. Симоненко, Є. Маланюк, І. Драч.
 4. Доведіть, що роман «Тигролови» І. Багряного пригодницький. Назвіть його ознаки.

 

Виконане в зошиті завдання надіслати електронною поштою

 [email protected]  13.03.2020

 

Тема. Нова хвиля відродження української літератури на поч. 1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. В. Симоненко. Коротко про митця. «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»

Мета: ознайомити з життям і творчістю В. Симоненка, зацікавити його творчістю, поглиблювати вміння аналізувати ліричний твір, виховувати активну громадянську позицію

Завдання:

 1. Опрацювати матеріал підручника про В. Симоненка  та його твори(с.190-192)
 2. Повторити віршові розміри(с. 192-193)
 3. Виконати завдання 1- 5(усно), с.193

Переглядайте відеоуроки з підготовки до ЗНО як з мови, так і з літератури.

Бажаю успіхів!

   Зворотній зв’язок

Виконати завдання до 20.03.2020.

 [email protected]