Українська мова (Учитель Яковлєва Н.В.)

29/05/2020

Тема. Повторення. Узагальнення і систематизація вивченого за рік. Підсумковий урок.

Шановні п’ятикласники! У цьому році ми з вами вивчали фонетику, орфоепію й орфографію, синтаксис і пунктуацію, будову слова.  Тренажер з правопису https://webpen.com.ua/ допоможе вам вдосконалити знання з української мови (за бажанням можете виконувати завдання).

Дивіться фільми й мультфільми, читайте, грайте в мовні ігри, спілкуйтесь українською.

Приємного відпочинку!

25/05/2020

Тема. Повторення. Узагальнення знань з теми “Синтаксис і пунктуація”

Мета: повторити й узагальнити знання з теми “Синтаксис і пунктуація”, закріплювати уміння визначати види речень за метою висловлювання, прості і складні речення, головні і другорядні члени речення.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

Подивитись мультфільм https://www.youtube.com/watch?v=z1gul74YRZo  і визначити у мові персонажів різні синтаксичні конструкції: розповідні, питальні та спонукальні речення; окличні та неокличні речення, речення із звертаннями, речення з однорідними членами речення, діалог.

Параграф 69, вправа 529 виконати усно.

22/05/2020

Тема. Узагальнення знань з теми “Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія”.

Мета: повторити й узагальнити знання  про фонетику, графіку, орфоепію, орфографію;  основні правила правопису, які вивчали протягом року, поняття про наголос, чергування звуків, спрощення в групах приголосних.

Матеріали та завдання для повторення та виконання

Навчальне відео https://vshkole.com/5-klass/videouroki/ukrayinska-mova/povtorennya-vivchenogo-vprodovzh-roku/povtorennya-vivchenogo-vprodovzh-roku-chastina-3

Виконайте вправи 523, 525 (надсилати не потрібно)

Терміни виконання: до 25.05.20

18/05/2020

Тема. Повторення й узагальнення вивченого. Лексикологія. Будова слова й орфографія.

Мета: узагальнити знання з теми “Лексикологія. Будова слова й орфографія”.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

Опрацювати §66, усно виконати вправу 507,

повторити, що таке лексикологія (стор.32), синоніми(стор.37), антоніми(ст.41), омоніми(стор.44), пароніми(стор.46.);

  • 67, повторити частини слова: корінь(стор.59), префікс(стор.62), суфікс(стор.63), закінчення. Спільнокореневі слова і форми слова. Написання префіксів пре-,при-,прі-.

Виконати вправу 516 письмово (1-3 завдання).

Термін виконання роботи: до 22.05.20.

15/05/2020

Тема. Контрольна робота з теми «Синтаксис і пунктуація»

Мета:  перевірити рівень знань учнів з теми.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання:

Виконати тест  за посиланням: join.naurok.ua

Інструкція: набрати код від вчителя 402673  , своє прізвище та ім’я, потім приєднатися і виконувати тест. Не хвилюйтесь. Якщо зробили помилку, продовжуйте виконувати далі, не виходьте з тесту. Контрольна робота просто показує рівень ваших знань з теми.

Термін виконання тесту: 15. 05. 2020. до 21.00 (одна спроба).

08/05/2020

Тема. Узагальнення знань з теми ,,Пряма мова. Діалог”. Тренувальні вправи.

Мета: формувати уміння  правильно вживати розділові знаки при прямій мові та діалозі, поглиблити знання учнів про пряму мову, діалог, повторити знання з теми ,,Відомості із синтаксису і пунктуації”.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

Пригадайте, що таке пряма мова та діалог, (якщо забули, .прочитайте у підручнику параграфи 63-64).

Підготуйтеся до контрольної роботи з теми ,,Відомості із синтаксису і пунктуації”.

У підручнику  усно опрацювати тест “Готуємось до тематичного оцінювання”, стор 187-188. Дайте усно відповіді на запитання і завдання для самоперевірки, стор. 189.

Терміни виконання : до 15.05.20.

04/05/2020 

Тема. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

Мета: повторити, що таке пряма мова, слова автора, розділові знаки при прямій мові;

вивчити, що називається діалогом, які розділові знаки ставляться при діалозі.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання:

Навчальне відео з теми:

https://www.youtube.com/watch?v=3C5WBkg-VOc

Вивчити правила у підручнику, параграф 64, вправа 499, виконайте синтаксичний розбір 1-3 речень (послідовність розбору складного речення на стор.178.).

Терміни виконання 08.05.20

27/04/2020

Тема: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

Мета:  формувати вміння розпізнавати пряму мову та слова автора, які її супроводжують; правильно інтонувати речення з прямою мовою, розставляти розділові знаки в реченнях  із прямою мовою.

Матеріали і завдання для вивчення і виконання:

Навчальне відео:

https://www.youtube.com/watch?v=wqEwZrirVd8

Вивчити правила  параграфа  63. Вправи 487(усно), 492(письмово).

Терміни виконання: 04.05.20

Зворотній зв’язок: [email protected]

24/04/2020

Тема. Контрольна робота з теми «Відомості з синтаксису й пунктуації»

Мета: перевірити рівень знань та умінь із зазначеної теми, формувати навички самостійної роботи, самоконтролю.

Матеріали та завдання для виконання:

Виконати тест за посиланням: join.naurok.ua

Інструкція: набрати код від вчителя 719185, своє прізвище та ім’я, потім приєднатися і виконувати тест.

Термін виконання тесту: 24. 04. 2020. до 1900

17/04/2020

Тема: Складне речення. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

Задачі: закріплювати знання про складне речення, формувати вміння виконувати синтаксичний розбір речень, формувати орфографічні та пунктуаційні навички.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

Опрацювати параграф 61, вивчити правила, виконати вправу 479(надсилати не треба).

Виконати тест за посиланням: join.naurok.ua

Інструкція: набрати код від вчителя  638619, своє прізвище та ім’я, потім приєднатися і виконувати тест.

Термін виконання тесту: 17. 04. 2020. до 2100

10/04/2020

Тема. Складне речення.

Задачі:  з’ясувати, чим складне речення відрізняється від простого, які розділові знаки в ньому ставляться, які види зв’язку бувають у складному реченні.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

Навчальне відео з теми:

https://www.youtube.com/watch?v=yh_b4PfD1Bo

Вивчити правила п.60, виконати вправу 475.

Термін виконання: до 13.04.20.

Зворотній зв’язок:

[email protected] Яковлєва Наталя Вікторівна

06/04/2020

Тема: Звертання. Вставні слова.

Задачі: вивчити, що таке звертання, як виділяти звертання на письмі та в усному мовленні;

з’ясувати, які слова називаються вставними, на які групи вони поділяються, та як виділяються на письмі.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання.

Навчальне відео з теми «Звертання»:

https://www.youtube.com/watch?v=BvrnBOTRlho

https://vshkole.com/5-klass/videouroki/ukrayinska-mova/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatsiyi/zvertannya-rol-zvertan-u-rechenni

Вивчити правила на стор. 167-169 підручника, виконати вправу 455.

Навчальне відео з теми «Вставні слова»:

https://vshkole.com/5-klass/videouroki/ukrayinska-mova/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatsiyi/zvertannya-rol-zvertan-u-rechenni

Вивчити правила, стор.170-172, виконати вправу 461.

Термін виконання: до 10.04.20.

Зворотній зв’язок:

[email protected] Яковлєва Наталя Вікторівна

23/03/2020

Тема: Однорідні члени речення. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах.

Вивчити правила  § 54,  виконати вправу 435(1) письмово у зошиті.

Переглянути навчальне відео : https://vshkole.com/5-klass/videouroki/ukrayinska-mova/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatsiyi/rechennya-z-odnoridnimi-chlenami-bez-spoluchnikiv-i-z-spoluchnikami-a-ale-i/rechennya-z-odnoridnimi-chlenami-bez-spoluchnikiv-i-z-spoluchnikami-a-ale-i-chastina-1

https://vshkole.com/5-klass/videouroki/ukrayinska-mova/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatsiyi/rechennya-z-odnoridnimi-chlenami-bez-spoluchnikiv-i-z-spoluchnikami-a-ale-i/rechennya-z-odnoridnimi-chlenami-bez-spoluchnikiv-i-z-spoluchnikami-a-ale-i-chastina-2.

Вивчити правила  §55, виконати вправу 439(1) письмово.

Переглянути навчальне відео :

https://vshkole.com/5-klass/videouroki/ukrayinska-mova/vidomosti-z-sintaksisu-i-punktuatsiyi/uzagalnyuvalne-slovo-pri-odnoridnih-chlenah-rechennya/uzagalnyuvalne-slovo-pri-odnoridnih-chlenah-rechennya-chastina-2

Фото робіт надсилати на  електронну адресу [email protected]

16/03/2020

Повторити § 51-53, вправа 423, 392.

Українська мова (Учитель Скобляк Л.В.)

25/05/2020

Тема: повторення й узагальнення вивченого Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

Задачі: поглибити, узагальнити, систематизувати вивчене учнями з фонетики, орфоепії та орфографії…

Матеріали та завдання: повторити параграфи 25-46

Термін виконання: 29/05/05

Зворотній зв’язок: [email protected]

18/05/2020

Тема: контрольна робота 7 з мовної теми”Складне речення.Пряма мова.Діалог”.

Задачі: перевірити добуті знання учнів по темі “Складне речення.Пряма мова. Діалог”.

Українська мова. 5 клас

Термін виконання: 19/05/05

Зворотній зв’язок:
[email protected]

15/05/2020

Тема: діалог, тире при діалозі.

Задачі: поглибити знання про діалог,правильно вживати розділові знаки при діалозі,складати та розігрувати діалоги залежно від ситуації спілкування.

Матеріали та завдання: вивчити параграф 64,повт.63, виконати вправу 499(письмово).

Термін виконання: 18/05/20

Зворотній зв’язок: [email protected]

04/05/2020

Тема: пряма мова, розділові знаки в реченнях з прямою мовою.Тренувальні вправи.

Задачі: вміти відрізняти пряму мову від слів автора, правильно інтонувати речення та вживати розділові знаки.

Матеріал та завдання: вивчити параграф 63, повторити 60,61, ще раз звернути увагу на розбір простого речення (стор.171) та складного(стор.(178). Виконати письмово вправу 488.

Зворотній зв’язок:
[email protected]

Термін виконання: 08/05/20

27/04/2020

Тема: пряма мова, розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

Задачі: вміти відрізняти пряму мову від слів автора, правильно інтонувати речення та вживати розділові знаки.

Матеріал та завдання: вивчити параграф 63,повторити 60,61,звернути увагу на розбір простого речення(стор.171) та складного (стор.178).Виконати письмово впр.483.На пряму мову поки що письмово вправи немає,тільки правила вивчити.

Зворотній зв’язок: [email protected]

Термін виконання: 04/05/20

24/04/2020

Тема: кома мiж частинами складного речення.

Задачi: вмiти розрiзняти складнi речення вiд речень з однорiдними членами та пояснювати вживання роздiлових знакiв.

Матерiал та завдання:вивчити параграф 61.Придумати i записати в зошити 2 складных речення, та 2 речення з однорiдними членами.

Зворотний зв’язок: [email protected]

Термiн виконання: 30/04/20

16/04/2020

Тема: складне речення.

Задачi: потрiбно вмiти розрiзняти простi та складнi речення,обгрунтовувати за допомогою вивчених правил.

Матерiал та завдання: вивчити параграф 60. Виконати(УСНО) вправи 471,474,476.

Зворотнiй зв’язок:
[email protected]

Термiн виконання 24/04/20

06/04/2020

Тема: Вставнi слова.
Задачi: знати групи вставних слiв i сполучень слiв,роздiловi знаки при вставних словах,вмiти використовувати iх у мовленнi.

Матерiали та завдання: вивчити параграф 58,виконати впр.462.

Термiн виконання:10/04/2020р.

Зворотнiй зв’язок: [email protected]

23/03/2020

Виконати контрольну роботу і скани чи фото відправити електронною поштою [email protected]

Українська мова. 5 клас

16/03/2020

§48, 49, 51, 52 – повторити

§53 – вивчити, виконати вправи 423, 425; тести стор. 158 (усно)

§54 – розглянути схеми ст. 159, 160, виконати вправу 433

§55, вправа 444

§57, вправа 455

Виконувати в робочих зошитах.