Українська мова (Учитель Маричева М.В.)

29/05/2020,    6-А клас

Тема: Повторення й узагальнення.Числівник.Займенник

Задачі: повторити й узагальнити матеріал із зазначених вище розділів морфології

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Виконати усно вправу 494 підручника.За потреби використати для повторення матеріали підручника( параграф 57).

28/05/2020,   6-А клас

Тема: Повторення й узагальнення вивченого за рік з лексикології,фразеології,словотвору,морфології й орфографії(іменник,прикметник)

Задачі: повторити й узагальнити матеріал із зазначених вище розділів мовознавства

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Виконати усно вправу 560 підручника.За потреби використати для повторення матеріали підручника(стор.16,22,29)

Термін виконання: 28.05.2020- 29.05.2020

22/05/2020,   6-А клас

Тема: Контрольна робота з мовної теми «Морфологія. Орфографія.Займенник»(тести закритого та відкритого типів).

Задачі: перевірити рівень сформованості мовних компетентностей з вищезазначеної теми

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Текст КР з’явиться на сайті в  зазначений час

КР оформлювати таким чином: дата,тема,тести та завдання за порядком(зміст завдань не позначати).Зберігати нумерацію.

КР з української мови 6-А клас

Виконати тести 1-6 стор.214 -215 підручника.

Виконати вправу 556(речення 1,2,5-письмово; без пояснень).

Виконати завдання: з речення А ми тую червону калину підіймемо. виписати займенники та виконати їх морфологічний розбір за зразком на стор.211.

Термін виконання: 25.05.2020 (від 11:00 до 12:00)

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

21/05/2020,    6-А клас

Тема: Вказівні та означальні займенники. Розбір займенника як самостійної частини мови

Задачі: ознайомитися з особливостями вищезазначеного розряду займенників, уживати їх у мовленні відповідно до правил, узагальнити й систематизувати вивчене про займенник як самостійну частину мови

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Опрацювати зміст параграфа 64 підручника. Повторити параграфи 59-64 або переглянути відеоурок за посиланням від 24.04.2020. Виконати вправу 553(ІІ- письмово та усно).

Термін виконання: 21.05.2020 -22.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

15.05.2020,    6-А клас

Тема: Заперечні займенники,їх правопис

Задачі: ознайомитися з особливостями вищезазначеного розряду займенників,уживати заперечні займенники в мовленні відповідно до правил

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Опрацювати зміст параграфу 62 підручника відповідно до теми уроку.Виконати вправу 529 (письмово).

Термін виконання: 15.05.2020-20.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

14.05.2020,   6-А клас

Тема: Неозначені займенники,їх відмінювання та написання

Задачі: ознайомитися з особливостями вищезазначеного розряду займенників,уживати неозначені займенники в мовленні відповідно до правил

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Опрацювати зміст параграфу 62 підручника відповідно до теми уроку.Виконати вправу 531(1)(стосовно неозначених займенників).

Термін виконання: 14.05.2020-15.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

08/05/2020,    6-А клас

Тема: Присвійні,вказівні та означальні займенники.Приставний Н у формах особових і вказівних займенників.

Задачі: ознайомитися з вищезазначеними розрядами займенників,особливостями їх правопису,правильно вживати займенники в мовленні.

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Опрацювати теоретичний матеріал параграфів 63-64, виконати письмово вправи 541(1),549(1).

Термін виконання: 08.05.2020-14.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

07/05/2020,     6-А клас

Тема: РМ.Усний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників

Задачі: повторити відомості щодо стилів та типів мовлення,формувати вміння складати текст відповідно до стилю та типу мовлення з використанням  певного мовного матеріалу.

Тема: Контрольна робота.Твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників .

Задачі: перевірити рівень сформованості текстотворчих умінь та навичок

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Інструктаж

1.Розгляньте теоретичний аспект роботи

Розповідь-послідовний виклад подій,фактів,явищ.

Роздум-хід міркувань мовця,його ставлення до світу,людей,враження від них.

Основа твору-розповідь(життєва історія),додаткові елементи-роздуми стосовно проблеми(можуть міститися не лише в кінці твору, а й деінде).

Ознаки художнього стилю-образність (художні засоби),емоційність(слова з емоційним забарвленням,оцінні слова)

2.Напиши чернетку твору «Що я роблю для здійснення мрії?». Перевір, чи містить він усі вищезазначені ознаки.

3.Підкресли вжиті у творі займенники.

4.Відредагуй написане.

5.Оформи твір таким чином:дата,тема,назва.

Термін виконання: 07.05.2020-14.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

30/04/2020,   6-А клас

Тема: Особові займенники. Зворотний займенник себе. Питальні та відносні займенники, їх відмінювання

Задачі: ознайомитися із займенниками зазначених розрядів, уживати їх у мовленні відповідно до  правил

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Вивчити теоретичний матеріал параграфів 60-61, виконати вправи 511(1)(письмово), 522(1-усно,2-письмово)

Термін виконання: 30.04.2020-07.05.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

24/04/2020,   6-А клас

Тема: Займенник як частина мови.Розряди займенників за значенням

Задачі: ознайомитися з особливостями займенників,їхніми розрядами за значенням

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Переглянути відеоурок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2TWD-lg або вивчити параграф 59 підручника. Виконати вправу 504(1)(письмово)

Термін виконання: 24.04.2020-30.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

23/04/2020

Тема: Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Числівник». Контрольна робота

Задачі: систематизувати вивчене з теми, перевірити рівень сформованості мовних компетентностей стосовно зазначеної теми

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Повторно переглянути навчальні відео за посиланням уроку 23.03.2020 або повторити параграфи 52-57 підручника . Як підготовку до контрольної роботи використовувати тренажер.

Контрольна робота включає 12 тестів(див.посилання) та завдання.

Завдання

Записати числівники в потрібній формі. У дужках після них позначити відмінки  та розряди за значенням.

Якщо 2 пащекують, не будь 3. Хто не вродливий до 20, не дужий до 30,не  мудрий до  40, не багатий до 50, той ніколи вже таким не буде.

Термін виконання: 23.04.2020-30.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

17/04/2020,    6-А клас

Тема: Узгодження числівників з іменниками

Задачі: ознайомитися з правилами узгодження числівників з іменниками,застосовувати правила на практиці

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Відео за посиланням уроку 23.03.2020(на вибір) або підручник параграф 57. Виконати вправу 487

Термін виконання: 17.04.2020-23.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

09/04/2020,    6 А

Тема: Відмінювання числівників

Задачі: ознайомитися з правилами відмінювання числівників, застосовувати правила на практиці

Матеріали та завдання для вивчення та виконання

Відео за посиланням уроку 23.03.2020(на вибір) або підручник параграфи 54-56. Виконати вправи 459,466,475(1)-письмово

Термін виконання: 09.04.2020-16.04.2020

Зворотній зв’язок: Viber – 0502273429 Маричева М.В.

26/03/2020

Виконати контрольну роботу і скани чи фото відправити електронною поштою [email protected]

Українська мова. 6 клас Українська мова. 6 клас

23/03/2020

Переглянути відео, виконати завдання 1- 4 . Роботи надіслати в Вайбер 0502273429

https://sway.office.com/vfDL6rjo7ob9A2er?ref=Link&loc=play

Роботи приймаються протягом тижня ( 22- 27 . 03. 20)

16/03/2020

Повторити п. 45, 46, 47.

п. 48, 49 (вивчити правила)

Виконати письмово вправи 406(1), 416(1)

Українська мова (Учитель Скобляк Л.В.)

28/05/2020

Тема: повторення й узагальнення вивченого з лексикології, фразеології, словотвору. Іменник, прикметник.

Мета: узагальнити та систематизувати вивчений матеріал.

Термін виконання:29/05/05

Зворотній зв’язок:
[email protected]

21/05/2020

Тема: контрольна робота 9 з мовної теми”Займенник”.

Задачі: перевірити добуті знання учнів по темі “Займенник”.

Українська мова. 6 клас

Термін виконання: 22/05/2020

Зворотній зв’язок: [email protected]

15/05/2020

Тема: присвійні, вказівні, означальні займенники.

Задачі: вміти визначати розряди займенників, знати особливості їх відмінювання,знаходити в тексті.

Матеріали та завдання: вивчити параграф 63,64, виконати впр.547(письмово).

Термін виконання: 21/05/20

Зворотній зв’язок: [email protected]

14/05/2020

Тема: Питальні та відносні займенники,неозначені та заперечні.

Задачі: вміти визначати розряди займенників,знати особливості їх утворення та відмінювання.

Матеріали та завдання:
вивчити параграфи 61,62. Звернути увагу на таблицю стор.202(внизу). Виконати письмово вправу 529,та вправу 530(усно).

Термін виконання: 15/05/20.

Зворотній зв’язок: [email protected]

08/05/20

Тема: контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему:” Що я роблю для здійснення своєї мрії”.

Матеріал та завдання: підручник,стор.243.

Термін виконання:14/05/20

Зворотній зв’язок: [email protected]

07/05/2020

Тема: займенник як частина мови.Розряди займенників.Особові та зворотний займенники.

Задачі: знати розряди займенників та визначати в тексті,вживати правильно відмінкові форми займенників.

Матеріал та завдання: вивчити параграф 59,60,(таблицю стор.191 знати напам’ять), виконати впр.508.

Термін виконання: 14/05/20

Зворотній зв’язок: [email protected]

04/05/2020

Контрольна робота 8 з мовної теми”Морфологія.Числівник”

Задачі: перевірити добуті знання учнів по темі”Числівник”

https://drive.google.com/file/d/12Dqriq9VN6W3aCuutBfGAww6Q6BhhFYs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X7K10ZHWM2XENuwYpthw2RGnFnJpFlIy/view?usp=sharing

Термін виконання: 05/04/20
За роботи,вислані невчасно,буде знижено бали.

Зворотній зв’язок: [email protected]

30/04/2020

Тема: узгодження числівника з іменником,морфологічний розбір числівника.

Задачі: вміти правильно вживати числівники з іменниками та на позначення часу,вміти робити морфологічний розбір числівника.

Матеріали та завдання: вивчити параграф 57,58,повторити 52-54. Впр.468 ,провідміняти збірний числівник П”ЯТЕРО-це письмово.А вправу 483 виконати усно і не пересилати.

Зворотній зв’язок:
[email protected]

Термін виконання: 04/05/20

23/04/2020

Тема: вiдмiнювання дробових,збiрних та порядковых числiвникiв.

Задачi: знати особливостi їх вiдмiнювання.

Матеріали та завдання: вивчити параграфи 55,56. Провiдмiняти числiвник 147, впр. 269, впр. 478.

Зворотний зв’язок: [email protected]

Термiн виконання: 30/04/20.

16/04/2020

Тема: розряди та вiдмiнювання кiлькiсних числiвникiв

Задачi: знати особливостi вiдмiнювання кiлькiсних числiвникiв.

Матерiали та завдання: вивчити параграф 53,54. Виконати (УСНО) вправи:454,461, впр.462(письмово).

Зворотнiй зв’язок:
[email protected]

Термiн виконання 23/04/20

09/04/2020

Тема: числiвник як частина мови, подiл числiвникiв за будовою.

Задачi: поглибити знання про числiвник як частину мови, вмiти визначати за будовою,знаходити числiвники в текстi.

Метерiали та завдання: вивчити параграф 52,стор.164-167,виконати впр. 437(письмово),впр.434 i 435 (УСНО)

Термiн виконання: 13/04/20

Зворотнiй зв’язок: [email protected]

23/03/2020

  • 47, вправа 397
  • 48, вправи 401, 404
  • 49, вправа 412
  • 50, вправа 421, вправа 423 (усно)
  • 51, тести стор. 160-161 (усно)

Виконувати в робочих зошитах