Українська мова (Учитель Бояринцева М.Д.)

27/05/2020      

Тема. Урок-конкурс на кращого знавця мови

Завдання:

 1. Віктор«Чи знаєш ти…»(не надсилати)
 2. Державна мова України .
 3. Найбільша одиниця мови.
 4. Частина мови, яка називає ознаку.
 5. Знак у кінці питального речення.
 6. Чим починається репліка діалогу на письмі.
 7. Слова з протилежним значенням
 8. Перша буква у власній назві
 9. Знак у слові з-поміж.
 10. Наука про звуки мови.

10.Документ про середню освіту.

11.Символ українців, що оберігає.

12.Займенник з однієї букви.

 1. Побажання на літо 8 – Б класу:

Літо… А з ним – і три чудові місяці без уроків, занять, домашніх завдань… Час хорошого відпочинку та шалених розваг. Канікули…. Ні, навіть не так. КАНІКУЛИ!!! Слово, яке  викликає почуття радості та нестримного щастя.

Бажаю Вам чудових літніх канікул, сонячної погоди, холодного морозива, бронзової засмаги та незабутніх вражень!

Термін виконання  до 01.09.2020.

        Зворотній зв’язок:

[email protected]

25/05/2020      

Тема. Систематизація вивченого матеріалу. Просте неускладнене речення

Тема. Систематизація вивченого матеріалу. Просте ускладнене речення

Мета: узагальнити та систематизувати знання про просте речення, удосконалити вміння й навички над визначенням його видів та структури, виховувати самостійність у роботі

Завдання:

 1. Повторити синтаксичний розбір простого речення з відокремленими членами, с. 168
 2. Виконати вправу 384(письмово)

Виконану вправу не надсилати

Термін виконання  27.05.2020

        Зворотній зв’язок:

[email protected]

20/05/2020 

Урок 89   

Тема. Контрольна робота з мовної теми «Речення з відок ремленими членами»

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань і сформованість умінь і навичок з теми, розвивати вміння узагальнювати та систематизувати матеріал, виховувати самостійність у роботі

Завдання КР будуть відкриті з 12.00 до 13.00

                                      Двадцяте травня

Контрольна робота з мовної теми «Речення з відокремленими членами»

                     Тести закритого та відкритого типів

 1. Відокремлене означення вжито в реченні(розділові знаки пропущено)

А Довгі вечірні тіні перекреслюють порослу споришем вулицю.

Б налякане голосами людей продиралося через хащі стадо зубрів.

В Дивиться хлопець на зіткані зі срібла вишняки й мало не зомлів.

Г люблю ходити по вкритій кришталевою росою ранковій траві.

 1. Відокремленою прикладкою ускладнено речення

А Книги – морська глибина.

Б Сухі гілки – це вже вінок терновий.

В Співають солов’ї – співці весни й любові.

Г Життя – спокута не своїх гріхів.

 1. Відокремлений додаток ужито в реченні.

А Хлопець стріляв швидко, хоча й неточно.

Б Край шляху, у долинці, догорає вогнище.

В За винятком баби Оришки, Чіпка нікого не любив.

Г Ніч була темна, але тиха.

 1. Укажіть речення з відокремленою обставиною (розділові знаки пропущено)

А. Божий світ оповитий красою задрімав у легенькому сні.

Б Усі прийшли на заняття за винятком двох чергових.

В Усю зиму підіймалися води Дніпра заливаючи плавні, озера.

Г Усе можна виправдати крім освіченого варварства.

 1. Поширте речення відокремленими членами(означеннями, обставинами, додатками, прикладками)

Місяць сяє. Хлопчики вели тиху розмову. Усі прийшли на збори. Настала весна.

 1. Виконайте синтаксичний розбір речення(підкресліть члени речення, надпишіть частини мови, дайте характеристику реченню)

День, залитий сонячним теплом, поволі згасав.

(Характеристика речення: за метою висловлювання(розповідне, питальне, спонукальне), за емоційним забарвленням(окличне/неокличне), за будовою(просте/складне), за складом граматичної основи(односкладне/двоскладне), за наявністю другорядних членів речення(поширене/непоширене), за наявністю ускладнювальних компонентів(неускладнене/ускладнене(чим?)

       Термін виконання  20.05.2020 до 13.00

Зворотній зв’язок:

[email protected]

 18/05/2020

Урок 87-88

ТемаВідокремлені уточнювальні члени речення

Тема. Розділові знаки в реченнях з уточнювальними членами

Мета: дати учням поняття про відокремлені уточнювальні члени речення, їх місце в реченні; формувати вміння знаходити їх у реченні, розставляти відповідно розділові знаки; виховувати любов до краси слова

Завдання:

 1. Переглянути відеоурок «Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки. Повторення» за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=pIQorGuapQs

 1. Опрацювати теоретичний матеріал, с.164.
 2. Повторити правила парагр. 31 – 35.
 3. Виконати вправу 372(усно)

Контрольна робота – 20.05.

Термін виконання – 20.05.2020

       Зворотній звязок: [email protected]

13/05/2020

Урок 86

ТемаВідокремлені обставиниТренувальні вправи

Мета: повторити вивчене про відокремлені обставини, їх місце в реченні; формувати вміння знаходити їх у реченні, розставляти відповідно розділові знаки; виховувати любов до краси слова

Завдання:

 1. Повторити правила парагр. 35, с 159-160 https://www.youtube.com/watch?v=neW1xa1dsf8
 2. Повтори вивчений матеріал за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=neW1xa1dsf8

 1. Виконати вправу 368(письмово)

Виконане завдання надіслати до 18.05.2020

       Зворотній звязок: [email protected]

06/05/2020

Урок 84-85

Тема. Відокремлені обставини, способи їх вираження

Тема. Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами

Мета: сформувати поняття про відокремлені обставини, їх місце в реченні; формувати вміння знаходити їх у реченні, розставляти відповідно розділові знаки; виховувати любов до краси слова

Завдання:

 1. Повторити вивчені правила парагр.56.
 2. Опрацювати теоретичний матеріал парагр. 35, с 159-160
 3.  Переглянути онлайн-курс «Речення з відокремленими членами»  за посиланням

       https://www.youtube.com/watch?v=sFBqUQHxurk

 1. Вправа 357(усно), 363(письмово)

Виконане завдання надіслати 13.05.2020

       Зворотній звязок: [email protected]

 

04/05/2020

Урок 82-83

ТемаВідокремлені додатки.

Мета: сформувати поняття про відокремлені додатки, їх місце в реченні; формувати вміння знаходити їх у реченні, розставляти відповідно розділові знаки; виховувати любов до краси слова

Завдання:

 1. Повторити вивчені правила парагр.12.
 2. Опрацювати теоретичний матеріал парагр. 34, с 157
 3. Переглянути відеоурок «Відокремлені додатки»

https://www.youtube.com/watch?v=3v3ddaIBtlg

 1. Вправа 347(усно)
 2. Скласти й записати речення, увівши до них подані відокремлені додатки: крім мене, замість троянд, за винятком журналістів.

Виконане завдання не надсилати.

 

    Тема. Контрольна робота . Диктант

    Мета: з’ясувати рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності; удосконалювати   вміння застосовувати теоретичні знання на практиці

 1. Написати диктант, який відкриється на сайті з 13.00 до 14.00.
 2. Надіслати написаний у зошиті диктант 04.05 до 15.00

(Будьте  уважними. Запишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки)

                   Зворотній звязок: [email protected]

 

29/04/2020

Урок 81

Тема. РМ. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

Мета: повторити особливості побудови інтерв’ю, формувати навички складання інтерв’ю в публіцистичному стилі, виховувати почуття поваги до інших людей

Завдання:

 1. Повторити пам’ятку «Етапи роботи над інтерв’ю»(с.213)
 2. Вправа 447(усно)
 3. Виконати тест на повторення «Відокремлені означення, прикладки»

Код доступу 986039

Укажіть своє ім’я та прізвище

              Використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua

           Або перейдіть за посиланням

            https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=986039

Термін виконання до 30 квітня до 19.00

                   Зворотній звязок:

mariya[email protected]gmail.com

 

27/04/2020

Урок 79-80

Тема. Відокремлені прикладки.

Тема. Розділові знаки при відокремлених прикладках

Мета: ознайомити учнів з відокремленими прикладками, їх місцем у реченні відповідно до означуваного слова; формувати вміння знаходити в тексті відокремлені прикладки

Завдання:

 1. Опрацювати теоретичний матеріал у підручнику, с.152-153
 2. Переглянути відеоурок «Відокремлені прикладки» за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=TA8Rhf71Ga4

 1. Виконати вправу 332(письмово). Речення не переписувати, тільки пояснити умови відокремлення прикладок. Наприклад: 3-є речення – прикладка стосується  особового займенника він.
 2. Виконати тест на повторення «Відокремлені означення»

Код доступу 507230

Укажіть своє ім’я та прізвище

              Використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua

           Або перейдіть за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=507230

Термін виконання до 28 квітня до 18.00

  Термін виконання 2-го завдання(вправи) 29.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

 

22/04/2020

Урок 78

Тема. РМ. Навчальне аудіювання

Задачі: перевірити вміння сприймати на слух незнайомий текст, розуміти його, виділяти тему, ідею, виховувати старанність, охайність

Завдання:

 1. Послухати текст із голосу батьків(вправа 438)
 2. Дати відповіді на питання 1-12(с. 206)
 3. Повторити правила парагр. 11(прикладка)

Термін виконання 27.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

15/04/2020

Урок 77

Тема. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу

Задачі: повторити особливості офіційно-ділового стилю, знати ознаки й основні реквізити протоколу, види протоколів

Завдання:

 1. Опрацювати теоретичний матеріал у підручнику, с.207.
 2. Виконати вправи 440(усно), 442(усно)
 3. Повторити правила парагр. 32

Термін виконання 22.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

13/04/2020

Урок 75-76

Тема. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями.

Тема. Відокремлені означення. Тренувальні вправи

Задачі: повторити, за яких умов відокремлюються поширені й непоширені означення, про їх інтонаційне оформлення та роль у мовленні, удосконалювати навички самостійної роботи з текстом, виховувати любов до природи

Завдання:

 1. Повторити правила § 32 .   
 2. Переглянути відеоурок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=q7E2p0vJoMA

 1. Скласти й записати опис(5-8 речень) в художньому стилі на тему «Люблю весну»

Термін виконання 15.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

08/04/2020

Урок 74

Тема. Відокремлені й невідокремлені означення, способи їх вираження

Задачі: знати, за яких умов відокремлюються поширені й непоширені означення, про їх інтонаційне оформлення та роль у мовленні

Завдання:

 1. Опрацювати теоретичний матеріал парагр. 32.
 2. Виконати вправи 319(усно), 320(письмово)

Термін виконання 13.04.2020

Зворотній зв’язок:

[email protected]

06/04/2020

Урок 72-73

Тема. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення.

Мета: ознайомитися з видами відокремлених членів речення, формувати вміння знаходити їх у реченнях.

Завдання:

1)      Опрацювати теоретичний матеріал парагр. 31;

2)      Виконати письмово вправу 312.

Рекомендую упродовж вивчення теми «Речення з відокремленими членами» переглядати відео «ЗНО 2017. Відокремлені члени речення. Підказки»,  яке допоможе правильно знаходити в реченнях відокремлені додатки, означення, прикладки, обставини.

https://www.youtube.com/watch?v=sFBqUQHxurk

Тема. РМ. Жанри мовлення: інтерв’ю

Мета: з’ясувати особливості побудови інтерв’ю, формувати навички складання інтерв’ю, виховувати почуття поваги до інших людей

Завдання:

 1. Опрацювати пам’ятку «Етапи роботи над інтерв’ю»(с.213)

Термін виконання 08.04.2020.

Зворотній звязок:

[email protected]  Бояринцева М. Д

25/03/2020

Урок 71

Тема. Контрольна робота №5 з мовної теми «Речення зі звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями»

Завдання: Виконати письмово тест (контроль знань, умінь і навичок)

 1. Звертанням ускладнено речення(розділові знаки пропущено)

А Ви знаєте як липа шелестить у місячні весняні ночі?

Б Благослови мене у світ без тебе заборони і думать і страждать.

В Ми славим в одах вогнище святе та всіх пускать до нього ще нам рано.

Г Ти вседержителю в небі на морі і суші день мій грядущий благослови.

 1. Звертанням не ускладнено речення

А Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов.

Б Рука в руці – і музика жива, спинися, мить, зіграй сонату вічну.

В Старі дуби, спасибі вам за осінь.

Г Літня ніч, спокусниця зрадлива, крилом одним півсвіту обняла.

 1. Поширеним звертанням ускладнено речення(розділові знаки пропущено)

А Тебе я земле всю сходив до краю.

Б Бідна волошко чому ти у житі а не на клумбі волієш рости?

В Давай-но серце ми печаль облишимо.

Г Ой не крийся природо не крийся що ти в тузі за літом у тузі.

 1. Правильно поставлено розділові знаки в реченні

А Ой не крийся, природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі.

Б Ой, не крийся природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі.

В Ой не крийся, природо не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі.

Г Ой не крийся, природо, не крийся, що ти в тузі за літом у тузі.

Д Ой не крийся, природо, не крийся, що, ти, в тузі за літом, у тузі.

 1. Вставним словом ускладнено речення(розділові знаки пропущено)

А Біліло небо білястим здавалося тонко вібруюче повітря.

Б Світле безмежжя здавалося крихким.

В Раптом земля затряслась і ось-ось здавалося будинки заваляться.

Г Нам здавалося наче з дерев сиплеться золотий дощ осені.

 1. Ніколи не буває вставним слово

А навіть       Б мабуть      В отже       Г може       Д уявіть

 1. Установіть відповідність

Значення вставного слова                                      Приклад          

1 джерело інформації                А Ці поеми, мабуть, адресовані читачам молодшого

2 активізація уваги                           віку.

3 емоційна оцінка                       Б І найвища, по-моєму, краса – це краса вірності.

4 зв’язок думок                            В Дорога мене нітрохи не втомлює, навпаки, я в ній

                                                              відпочиваю.

                                                          Г На диво, уже декілька ранків море спокійне.

                                                          Д Ідуть дівчата в поле жати та, знай, співають ідучи.

 1. Поставте розділові знаки, визначте, що виражають вставні слова.

Кажуть юність нерозсудлива й тривожна. Чужа душа то кажуть темний ліс. Полювання на думку дідуся потребує багато часу. На жаль історія не зберегла імені далекого майстра. Пісня здавалося бриніла вже в ньому. А може власне і не в тому справа.

 1. Поставте розділові знаки. У якому реченні слово МОЖЕ є членом речення? Яким?

Може весна вже настала? Може орел здійнятися вище хмар?

 1. Напишіть твір-мініатюру «Весна іде, красу несе…»(5-6 речень), використовуючи вставні слова, словосполучення, речення.  Підкресліть їх хвилястою лінією.

 

Виконані завдання в зошиті сфотографувати та надіслати на електронну адресу вчителя   [email protected] 25 березня.

Не забудьте вказати прізвище, імя

 23/03/2020

Урок 69 -70

Тема. Звертання, вставні слова і словосполучення. Тренувальні вправи

Тема. РМ. Аналіз контрольних творів

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів з теми , вдосконалювати пунктуаційні вміння і навички, розвивати уважність, кмітливість .

Завдання:

 1. Повторити правила пар. 27-29.
 2. Виконати тестові завдання, с.140-141.
 3. Переглянути відеоуроки за посиланнями:

https://www.youtube.com/watch?v=6QcyDUnmewE – вставні слова

             https://www.youtube.com/watch?v=z3sR6_NX7vg – звертання

 1. Виконати(письмово) вправу 307.
 2. Виконати роботу над помилками, допущеними у творах.

 Термін виконання 23.03.2020.

Зворотній звязок:

[email protected]  Бояринцева М. Д

 18/03/2020

 Урок 68

Тема. Розділові знаки в реченнях зі вставними словами, словосполученнями, реченнями.

Тренувальні вправи

Мета: вдосконалювати навички правильно інтонувати речення зі вставними конструкціями та ставити розділові знаки при них, розвивати уважність, кмітливість, логічне мислення .

Завдання:

 1. Повторити вивчений матеріал з теми
 2. Виконати синтаксичний розбір речень(3-4) зі звертаннями, вставними словами.

Термін виконання 25.03.2020.

Зворотній звязок:

[email protected]  Бояринцева М. Д

16/03/2020

Урок 66-67

Тема. Розділові знаки в реченнях зі вставними словами, словосполученнями, реченнями.

Тема. Використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до адресата

Мета: вдосконалювати навички правильно інтонувати речення зі вставними конструкціями та ставити розділові знаки при них, розвивати уважність, кмітливість, логічне мислення .

Завдання:

 1. Вивчити правила пар.28, 29, с. 132-133.
 2. Виконати вправу 298(усно)
 3. Виписати з худ. літератури 7 речень зі вставними словами.
 4. Повторити синтаксичний розбір речення( у характеристиці додаємо: ускладнене вставним словом)
 5. Вправа 302(письмово)

Термін виконання 23.03.2020.

Зворотній звязок:

[email protected]  Бояринцева М. Д

Українська мова (Учитель Смаглій Н.Т.)

27/05/2020

Тема. Правильне наголошування слів, що часто вживаються в усному мовленні з помилковим наголосом.

Мета: удосконалювати вміння правильно наголошувати слова.

Матеріали для опрацювання та завдання для виконання:

відкриваються за посиланням у сервісі Google Classroom.

Термін виконання: до 01.09.2020.

25/05/2020

Тема. Повторення відомостей про просте речення. Односкладні речення. Просте  ускладнене речення.

Мета: узагальнити знання про просте речення: члени речення, односкладні речення,   ускладнені речення.

Матеріали для опрацювання та завдання для виконання:

відкриваються за посиланням у сервісі Google Classroom.

Термін виконання: до 27.05.2020.

20/05/2020

Тема. Контрольна робота № 9 (для 8-А) / №6 (для 8-Б) з мовної теми «Речення з відокремленими членами».

Мета: перевірити рівень засвоєння знань з теми.

Матеріали для опрацювання та завдання для виконання:

Завдання, які відкриються  20.05 з 12-30 до 13-15  у сервісі Google Classroom, виконати й протягом 15 хвилин надіслати вчителю теж у сервісі Google Classroom.

Термін виконання: 20.05.2020 до 13-30.

18/05/2020,    8-А клас

Тема. Відокремлені та уточнювальні члени речення. Тренувальні вправи.

Діалог як засіб переконання та спілкування. Роль несловесних засобів (жестів, міміки, погляду) у спілкуванні.

Мета: підготуватися до контрольної роботи, закріпити набуті знання про відокремлені та уточнювальні члени речення на практиці;

вивчити матеріал про діалог як засіб переконання та спілкування, роль несловесних засобів (жестів, міміки, погляду) у спілкуванні.

Матеріали для опрацювання та завдання для виконання:

відкриваються за посиланням у сервісі Google Classroom.

20.05 – контрольна робота «Відокремлені та уточнювальні члени речення»! У вас є час поставити вчителю всі питання, які маєте з теми, за тел.0509393199

Термін виконання: до 20.05.2020.

18/05/2020,     8–Б клас

Тема. Відокремлені та уточнювальні члени речення. Тренувальні вправи.

Жанри мовлення: інтерв’ю. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.

Мета: підготуватися до контрольної роботи, закріпити набуті знання про відокремлені та уточнювальні члени речення на практиці;

вивчити матеріал про жанри мовлення, зокрема інтерв’ю, учитися брати інтерв’ю в публіцистичному стилі.

Матеріали для опрацювання та завдання для виконання:

відкриваються за посиланням у сервісі Google Classroom.

20.05 – контрольна робота «Відокремлені та уточнювальні члени речення»! У вас є час поставити вчителю всі питання, які маєте з теми, за тел.0509393199

Термін виконання: до 20.05.2020.

06/05/2020

Тема. Контрольна робота. Диктант.

Ділові папери. Протокол. – тема лише для 8-А

Мета: перевірити орфографічні та пунктуаційні навички;

засвоїти матеріал про протокол, учитися його складати.

Матеріали для опрацювання та завдання для виконання:

відкриваються за посиланням у сервісі Google Classroom.

Сьогодні о 15-00  відкрию текст для контрольного списування. Треба одразу його списувати, оскільки через 30 хвилин закрию доступ, а протягом наступних 10 хвилин списаний текст треба надсилати вчителю в сервісі Google Classroom.

 

Тема 2 для 8-А:

 1. Опрацювати в підручнику стор.206-208.
 2. Письмово в зошиті скласти протокол зборів учнів 8 – А, де були порушені такі питання: а) мером класу про потребу намалювати газету до 8 Березня; б) класним керівником про порушення учнями дисципліни в гімназії.

Це завдання НЕ надсилати. Виконати до 11.05.20.

Термін виконання:  06.05.2020.

04/05/2020

Тема. Відокремлені обставини.

Тренувальні вправи (відокремлені означення, додатки, прикладки, обставини).

Мета: перевірити рівень засвоєння правил відокремлення означень, додатків і прикладок;

повторити матеріал про порівняльні звороти, продовжити вчити правила відокремлення   обставин, закріпити на практиці.

Матеріали для опрацювання та завдання для виконання:

відкриваються за посиланням у сервісі Google Classroom.

Сьогодні о 15-00 заново відкрию тест «Відокремлені означення та прикладки» для тих, хто не зміг його виконати, закрию доступ о 17-00. Проходити тест ОДИН РАЗ!!!

Надсилати вчителю виконані завдання в сервісі Google Classroom.

Термін виконання: до 06.05.2020.

29/04/2020

Тема. Тренувальні вправи (відокремлені означення, додатки, прикладки).

Відокремлені обставини.

Мета: перевірити рівень засвоєння правил відокремлення означень, додатків і прикладок;

повторити матеріал про обставину, вивчити правила відокремлення обставин, закріпити на практиці.

Матеріали для опрацювання та завдання для виконання:

відкриваються за посиланням у сервісі Google Classroom.

Бути готовими до самостійної роботи 04.05.2020.

Надсилати вчителю виконані завдання в сервісі Google Classroom.

Термін виконання: до 04.05.2020.

27/04/2020

Тема. Відокремлені означення. Тренувальні вправи. Відокремлені додатки.

Відокремлені прикладки.

Мета: перевірити рівень засвоєння правил відокремлення означень; опрацювати правила     відокремлення додатків;

повторити матеріал про прикладку як різновид означення, вивчити правила відокремлення        прикладок, закріпити на практиці.

Матеріали для опрацювання та завдання для виконання:

відкриваються за посиланням у сервісі Google Classroom (код для 8 – А  –7ckg7lc, код для  8 – Б – 24mzgxm),

Бути готовими до самостійної роботи 29.04.2020.

Термін виконання: до 29.04.2020.

22/04/2020

Тема. Відокремлені узгоджені означення. Поширене відокремлене означення, виражене дієприкметниковим та прикметниковим зворотом. Неузгоджені відокремлені означення.

Мета: повторити види означень (поширені та непоширені, узгоджені та неузгоджені), вивчити правила відокремлення означень усіх типів, закріпити на практиці.

Матеріали для опрацювання та завдання для виконання:

 1. Повторити за підручником види означень – поширені та непоширені, узгоджені та неузгоджені – параграф 10 ст. 47.
 1. Опрацювати конспект (відкривається за посиланням у сервісі Google Classroom (код для 8 – А –7ckg7lc, 8 – Б – 24mzgxm  ), переписати його собі в зошит і вивчити.
 2. Прочитати уважно параграф 32 підручника, приділяючи увагу прикладам.
 3. Усно виконати вправи 321 та 327.
 4. Виконати письмово вправу 324. Обов’язково виділити означуване слово та підкреслити означення (не надсилати).

Бути готовими до самостійної роботи 27.04.2020.

Термін виконання: до 27.04.2020.

08/04/2020

Тема: Контрольна робота з мовної теми “Речення зі звертаннями,
вставними словами, словосполученнями, реченнями”
Мета: перевірити рівень знань із зазначеної теми.

https://docs.google.com/document/d/1A3fUSZFSA7URGZTCwEOgXuMsHZ1VJmXtNW-R5QOaIYE/edit?usp=sharing
Завдання закритого та відкритого типу виконати на аркуші та фото
надіслати вчителю (не PDF!)
Термін виконання: 08.04.20
Зворотний зв’язок:[email protected]    Смаглій Наталя Тимофіївна

25/03/2020

 1. Виконану вправу 307 (І – ІІІ) та завдання 1-10 зі сторінок 140-141 відсканувати або сфотографувати, обов’язково зазначити прізвище виконавця та надіслати 26.03.20 на електронну адресу вчителя: [email protected]
 2. Тема уроку: Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення.

Мета: засвоїти поняття «відокремлені члени речення», повторити правила відокремлення комами дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.

Опрацювання теми:

 • Прочитати параграф 31;
 • Усно виконати вправи 310 і 311;

Письмово виконати (у тому самому зошиті на 12 аркушів, що й попередні завдання) вправи 312 (І-ІІ), 313 та від скановані чи сфотографовані роботи із зазначенням прізвища учня надіслати на адресу [email protected] до 31.03.

16/03/2020

 1. Повторити тему «Однорідні члени речення» (параграф 22 – 25).
 2. Повторити тему «Речення зі звертаннями та вставними словами…» (параграф 27 – 29).
 3. Виконати письмово в окремих зошитах на 12 аркушів такі вправи: № 307 (І – ІІІ); завдання 1 – 10 на стор. 140 – 141.