Всесвітня історія (Учитель Чмульова Л.О.)

20/05/2020

Тема уроку: Тематичний контроль з розділу «Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст.»

Мета: Перевірка компетенцій.

Домашнє завдання: Виконати онлайн тест та надіслати результат.

https://onlinetestpad.com/ua/test/142143-vі-9-klas-rozdіl-4-test-1-mіzhnarodnі-vіdnosini-druga-polovina-khіkh-–-poch

Термін виконання: до 25.05

Обратний зв’язок : [email protected]

12/05/2020

Тема уроку: Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст. Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст.

Мета: на засадах компетентсніного підходу навчити розрізняти на історичній карті колоніальні володіння та сфери впливу колоніальний держав, країни Троїстого союзу та Антанти, характеризувати основні тенденції міжнародних відносин у другій половині 19 – початку 20 ст, пояснювати причини міжнародних криз і збройних конфліктів початку 20 ст.,створення військово-політичних блоків,визначати наслідки боротьби європейських держав за переділ світу, пояснити поняття «військово-політичний союз», «гонка озброєнь», виховувати інтерес до всесвітньої історії та плекати відчуття патріотизму.

Домашнє завдання:

  1. Опрацювати параграф підручника 26.
  2. Складіть у зошиті таблицю «Міжнародні кризи й збройні конфлікти на початку ХХ ст.».
ДатаКраїни-учасниці

конфлікту

(кризи)

Причини конфлікту (кризи)Хронологія

подій

Наслідки

 

Термін виконання: до 19.05

Обратний зв’язок : [email protected]

 

06/05/2020

Тема уроку: Узагальнюючий контроль за темою «Модернізація країн Європи та Америки в ост. тр. ХІХ – на п. ХХ ст.

Мета: перевірка засвоєного матеріалу.