КОДЕКС

професійної честі педагога

Дружківської гімназії „Інтелект”

Ми першими в місті прийшли працювати в навчальний заклад,
що покликаний зберегти та примножити
генофонд інтелекту нашого суспільства. Ми
усвідомлюємо, що для реалізації цієї задачі стоять
високі вимоги перед особистістю педагога, його
морально-професійним обличчям, яке повинно бути
для учнів зразковим прикладом освіченості та
інтелігентності, працелюбності та професіоналізму,
духовності та морального вдосконалення. Ми
вважаємо, що досягнення поставленої мети можливе
лише за умов створення в педагогічному та учнівському
колективі гімназії моральної атмосфери, у якій
основними нормами стосунків стануть взаємоповага,
взаєморозуміння та співпраця.

Саме тому ми пропонуємо всім, хто працює у нашій гімназії сьогодні, і тим, хто прийде сюди завтра, зробити для себе нормою і свято дотримуватись цього кодексу професійної честі:

  1. Завжди бути добрим і гуманним у ставленні до учнів, поважати особистість кожного з них, ніколи не принижувати їхньої гідності найменшою грубістю чи нетактовністю. Навіть ц найскладніших педагогічних ситуаціях зберігати доброзичливість до дітей, готовність зрозуміти кожного і допомогти йому.
  2. Чуйно і уважно ставитись до потреб дітей: глибоко та всебічно вивчити їх індивідуальні особливості, настрої, положення в гімназії і дома, з урахуванням конкретних обставин підходити до їх виховання та навчання. Усі питання, пов’язані з наданням учням допомоги в навчанні та ліквідації конфліктних ситуацій вирішувати з готовністю і без затримок.
  3. Бути глибоко справедливими та чесними по відношенню до учнів: однаково уважно ставитися до кожного з них, не розділяти дітей на улюблених та не улюблених, однаково суворо підходити до оцінки їх знань та вчинків, об’єктивно вирішувати конфлікти, ніколи не мститися за раніше зроблені проступки.
  4. У будь-яких ситуаціях одностайно проявляти до учнів розумну, зігріту добротою й турботою вимогливість, що не має нічого спільного ні з потуранням, ні з черствістю і педантизмом.
  5. Ні за яких обставин не зловживати довірою дітей: не спонукати їх до дій, що принижують власну гідність, ретельно зберігати довірені школярами тайни, не використовувати учнів як інформаторів щодо поведінки їх товаришів чи учителів.
  6. Добросовісно виконувати свої професійні обов’язки. Безперервно розширювати та вдосконалювати свої професійні знання й педагогічну майстерність, постійно турбуватися про те, щоб кожен наш урок, кожний позаурочний захід проводились на найвищому рівні й були для гімназистів яскравим прикладом чесного й творчого виконання нами свого громадського обов’язку.
  7. Завжди й скрізь дотримуватись принципів високої людської моралі, боротися за щирість і моральну чистоту стосунків у педагогічному колективі, власним прикладом виховувати у дітей глибоку духовність, норми поведінки й моральні якості, притаманні Цивілізацією Людині.