Організація діяльності гімназії в умовах режиму дистанційного навчання

 • Наказ по гімназії;
 • Узгодити правила дистанційного навчання;
 • Узгодити розклад взаємодій усіх учасників освітнього процесу;
 • Визначити відповідальну особу, координатора дистанційного навчання;
 • Організувати експрес-навчання;
 • Зробити онлайн-конференцію (учні, батьки):

-обговорити форми співпраці;

-інші організаційні питання;

-скоординувати роботу всіх у зручному форматі.

 • На сайті гімназії:

-розклад занять (консультацій) вчителів;

-алгоритм дій під час дистанційного навчання

Режим дистанційного навчання

Синхронний – співпраця в режимі реального часу.

 • Учні долучаються до вчителя за розкладом (визначається час початку класного уроку) учням надаються чіткі інструкції.

Асинхронний режим (аудіо-відеоуроки) (в зручний для учня час) терміни виконання завдань.

 • Розклад занять
 • Графіки роботи вчителя під час дистанційного навчання
 • Особливості оцінювання та контролю.
 • Розробити правила етикету, спілкування з вчителем, батьками, учнями.
 • Збір інформації про засоби зворотного зв’язку.

Завдання

директора гімназії

 • Обговорити зміну форм навчання (педрад);
 • Обрати онлайн платформу;
 • Організувати і запровадити навчання з використанням дистанційної техніки;
 • Виявити наявність техніки і доступу до інтернету у вчителів та учнів.

Завдання вчителів

 • Організувати комунікацію з учнями і батьками;
 • Організувати навчальний процес вдома;
 • Планування графіка роботи;
 • Визначити базові інструменти та платформу.

Вчитель

 • Зобов’язаний виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених результатів навчання;
 • Надавати інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу:

-завдання на закріплення;

-перевірка і оцінювання робіт;

-надавати відгуки на виконані завдання.

 • Має розуміти:

-мету;

-план виконаних завдань;

-інструментарій дистанційної праці;

-обсяг дистанційної праці;

-методику оцінювання виконаної роботи.

 • Провести пробний урок з колегами;
 • Скласти графік онлайн-зустрічей з учнями;
 • Обговорити з батьками алгоритм дій: зворотній зв’язок;
 • Коригує власні календарно-тематичні плани;
 • Скоротити обсяг матеріалу (самостійне опрацювання матеріалу учнями триває довше (аніж виклад вчителем);
 • Вилучити несуттєві фрагменти, комбінувати матеріал кількох тем в одну;
 • Результати навчання переглянути, встановити дещо нижчій їх рівень або цілком скоригувати;
 • Розумна помірність навчання;
 • Вимірювати і прогнозувати час;
 • Може створювати власні веб-ресурси або використовувати іншу веб-ресурси на свій вибір;
 • Основні форми онлайн-комунікацій:

-відеоконференція;

-форум;

-чат;

-блог;

-електронна пошта;

-анкетування

Поширені веб-ресурси для дистанційного навчання:

-платформа Moodle;

-платформаGoogle classroom;

-Zoom.

Учні

 • Опрацьовують навчальні матеріали для оволодіння відповідними компетентностями;
 • Досягають передбачених освітньою програмою результатів навчання

Батьки

 • Зобов’язані забезпечити належні умови для навчання;
 • Сприяти виконанню дитиною завдань та досягненню результатів.

Інструментарій дистанційного навчання

 • Відео
 • Онлайн-дошки
 • Тести

Немає доступу до електронних ресурсів

 • Навчання відбувається за підручником: (завдання передаються телефоном чи іншими засобами спілкування

 

Алгоритм дій класних керівників під час дистанційного навчання:

2.1 Інформувати батьків про дні та години для їхнього спілкування – у разі потреби- з класним керівником та вчителями- предметниками: понеділок- п‘ятниця з 17-00 по 19-00.

2.2 Створити курси на Google Classroom з навчальних предметів.

2.3 Запросити вчителів- предметників до роботи в Google Classroom.

2.4 Застосовувати інструмент Google Classroom для своєчасного ознайомлення із результатами навчальних досягнень дитини, для з’ясування прогалин та проблем у дистанційному навчанні дітей класу.

2.5 Своєчасно доводити до відома батьків свого класу оцінки успішності учнів.

Алгоритм дії вчителів під час дистанційного навчання:

3.1 Скоригувати власні календарно-тематичні плани для роботи в умовах дистанційного навчання.

3.2. Обов’язково застосовувати інструмент Google Classroom для розміщення навчальних матеріалів та завдань, асинхронного спілкування в групах за предметами та/чи класами, а також для збору та оцінювання виконаних робіт.

3.3. Суворо дотримуватися порядку розміщення завдань на сайті: згідно з розкладом уроків інформацію надсилати на електронну пошту вчителя інформатики напередодні дня проведення уроку з 18.00 до 20.00, зокрема завдання на уроки понеділка надсилати в п’яницю з 18.00 до 20.00.

у формі документа Microsoft Word.

3.4 Обов’язково додержувати прийнятої форми для розміщення завдань на сайті та допустимого обсягу інформації й розмірів файлів, а також зазначати назву навчального предмета, клас, дату проведення уроку, його номер, тему, мету, термін виконання, зворотний зв’язок та посилання щодо назви курсу Google Classroom, на якому вчитель розміщує матеріали для учнів на опрацювання.

3.5. Суворо дотримуватися термінів перевірки виконаних учнями завдань- не пізніше наступного уроку або протягом двох тижнів.

3.6. Своєчасно виставляти поточні оцінки, доводити їх до відома учнів, класних керівників та батьків.

3.7. Організовувати синхронне спілкування , проведення відеоуроків за допомогою сервісу Zoom, комунікаційних засобів Skype за допомогою інструмента Google Classroom та інших згідно з розкладом уроків.

 

Учні

 • Опрацьовують навчальні матеріали для оволодіння відповідними компетентностями;
 • Досягають передбачених освітньою програмою результатів навчання

Алгоритм дії учнів під час дистанційного навчання:

4.1. Суворо дотримуватися розкладу уроків, відповідної форми одягу та правил спілкування з учасниками навчально-виховного процесу (учителями й однокласниками) під час проведення відеоуроків.

4.2. Додержувати порядку, умов та термінів виконання навчальних завдань-надсилати виконані завдання вчителю на перевірку не пізніше 16.00 у день проведення уроку .

4.3. Виконуючи завдання, дотримуватися принципів академічної доброчесності.

4.4. Своєчасно доводити до відома своїх батьків усі оцінки.

 

Батьки

 • Зобов’язані забезпечити належні умови для навчання;
 • Сприяти виконанню дитиною завдань та досягненню результатів.

Алгоритм дії батьків під час дистанційного навчання:

5.1. Забезпечити належні умови та необхідне обладнання для організації дистанційного навчання дитиною.

5.2. Здійснювати контроль за зовнішнім виглядом, режимом праці й відпочинку дитини.

5.3. Суворо контролювати дотримання дитиною розкладу уроків, своєчасного виконання завдань та ввічливої форми спілкування з учителями та іншими учасниками освітнього процесу.

5.4. Посилити контроль щодо оптимального використання дітьми мережі Internet під час самоосвітньої роботи .

5.5. Застосовувати інструмент Google Classroom для своєчасного ознайомлення із завданнями та результатами навчальних досягнень дитини, для з’ясування прогалин та проблем у дистанційному навчанні своєї дитини.

5.6. Вважати годинами для спілкування – у разі потреби – з класним керівником та вчителями – предметниками такі: з 17-00 до 19-00.